جمعه 6 مرداد 1396   05:17:02

اخبار دانشگاه

تصویر روز


نماي رو به روي دانشکده علوم پايه- بهار96- عکاس: فاطمه منصوري

پیوند های مرتبط

Home | Back |
Guest (qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما