دانشكده الهيات و معارف اسلامي
پنجشنبه 27 آذر 1393   04:08:13
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پیوندهای مرتبط
معرفی دانشکده
معرفي دانشكده الهيات

تشكيلات اداري دانشكده الهيات ومعارف اسلامي دانشگاه قم و چهار گروه علوم قرآن وحديث، فلسفه وكلام اسلامي، فقه ومباني حقوق ومعارف درسال 1380 بطور رسمي آغاز بكار نمود وهم اينك آقاي دكترمحمد علي راغبي رياست  وآقاي دكتر محمد هادي مفتح معاونت آموزشي و پزوهشي اين دانشكده را بر عهده دارند.
 درحال حاضر دانشكده متشكل ازچهار رشته: علوم قرآن وحديث، فلسفه وكلام اسلامي، فقه ومباني وحقوق ودبيري الهيات در مقطع كارشناسي وعلاوه بر رشته هاي مذكور داراي رشته هاي شيعه شناسي واخلاق ومعارف در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد. تعداد اعضاي هئيت علمي دانشكده 35 نفر مي باشد .
قابل توجه اينكه: اين دانشكده در مقطع دكتراي رشته فقه ومباني حقوق از سال تحصيلي 89 - 88  ودرمقطع دكتري رشته هاي علوم قرآن، تفسير تطبيقي، فلسفه وكلام اسلامي واخلاق از سال تحصيلي 90 -89 ودر رشته فلسفه گرايش كلام وكلام اسلامي از سال تحصيلي 91 - 90 پذيرش دانشجو داشته كه هم اكنون مشغول تحصيل ميباشند.
شرايط پذيرش دانشجو دراين دانشكده مطابق با نظام پذيرش دانشجو دروزارت علوم تحقيقات وفنّاوري يعني ازطريق آزمون سراسري ميباشد.
تلفن :32103940-025 
داخلي: 
مسئول دفتر رئيس دانشكده الهيات 3940
دورنگار: 32854974
آدرس: قم - بلوار الغدير- دانشگاه قم - ساختمان دانشكده الهيات و معارف اسلامي
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی
Powered By Sigma ITID.