چهارشنبه 4 مرداد 1396   05:10:59
گروه مهندسی صنایع
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 182848
تعداد بازديد از سايت: 52678274
تعداد بازديد زيرپورتال: 182848
اين زيرپورتال امروز: 18
در امروز: 4152
اين صفحه امروز: 18
گروه مهندسی صنایع
اعضای هیأت علمی
1395/4/18 جمعه Dr. Jalal Rezaeenour  دکتر جلال رضائي نور
محل كار  Faculty of Technology and Engineering
سمت  Head of Department of Industrial Engineering
 
تلفن محل كار  02532103310
 
 
 
 
 
 

 پست الکترونيک:     J.rezaee@qom.ac.ir

وب سايت شخصيhttp://www.qom.ac.ir/profs/j.rezaee

آدرس محل کار: دانشگاه قم - دانشکده فني و مهندسي، گروه مهندسي صنايع

شماره تماس: 

دانشکده: دانشکده فني و مهندسي

گروه: مهندسي صنايع

مرتبه علمي:  دانشيار 


سوابق تحصيلي

کارشناسي:  مهندسي صنايع ، تکنولوژي صنعتي ، 1380 ، دانشگاه علم و صنعت ايران ، ايران

کارشناسي ارشد:  مهندسي صنايع ، مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي ، 1383 ، دانشگاه امام حسين ( ع ) ، ايران
دکتراي تخصصي:  مهندسي صنايع ، مديريت سيستم و يهره وري ،  1390 ، دانشگاه علم و صنعت ايران ، ايران

فرصت مطالعاتي: مهندسي صنايع ، فناوري اطلاعات ، 1389 ، دانشگاه Monash ، استراليا


جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات)

1- رتبه اول مقطع فوق ليسانس 
2- رتبه دومي مقطع دکترا
3- عضو بنياد ملي نخبگان
4- مدير گروه برگزيده دانشگاه قم در سال 1393

5- پژوهشگر برتر دانشگاه قم در سال 1392 تا 1394
6- پژوهشگر برتر استان قم در سال 1395


زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه

مديريت دانش

مديريت و مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار
ارزيابي و مديريت عملکرد
مديريت استراتژيک سازماني و فناوري اطلاعات
معماري سازماني
روش و ابزارهاي تحقيق
روشهاي تحليل چند متغيره

برنامه ريزي منابع سازمان
داده کاوي و مهندسي دانش

ارزيابي کار و مهندسي روش

اقتصاد مهندسيطرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده:

1- ارائه چهارچوبي اقتضايي براي انتخاب استراتژي مديريت دانش در سازمانهاي ايراني

2- طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت دانش در يکي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوايي


دروس تدريس شده:

دروس کارشناسي: ارزيابي کار و زمان، مديريت توليد، اقتصاد مهندسي، اصول مديريت و تئوري سازمان
دروس کارشناسي ارشد يا دکتراي تخصصي : فناوريهاي مديريت دانش، مديريت دانش، معماري سازماني، روش تحقيق، سيستمهاي تصميم يارهوشمند
، مدلها و تکنيک هاي تصميم گيري، سيستمهاي مديريت فرآيندهاي کسب و کار، برنامه ريزي منابع سازمان، مهندسي مجدد فرآيندها


کتاب هاي تأليف شده:
اقتصاد فناوري اطلاعات با رويکردي بر اقتصاد دانش بنيان (1393)، انتشارات آتي نگر، مولفين: جلال رضايي نور، رامين مولاناپور، هادي لاريجاني

مديريت دانش و بکارگيري آن در سازمانها (1394)، انتشارات آتي نگر، مولفين: جلال رضايي نور ، هادي لاريجاني، رامين مولاناپور

مديريت فرآيندهاي کسب و کار و کاربرد آن در سازمانها (1394)، انتشارات دانشگاه قم، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

مجموعه مقدماتي توسعه به کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات براي جوانان(1394)، انتشارات آتي نگر، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

روشهاي تحقيق در مديريت (1395)، انتشارات دانشگاه قم، مولف: جف لنکستر، مترجمين: سيد جمال الدين حسيني، جلال رضائي نور.

معماري سازماني (1395)، (1394)، انتشارات خبرگان نخبه، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

فناوري هاي مديريت دانش همراه با آموزش ابزارهاي مديريت دانش WordPress (1395)، انتشارات دانشگاه قم، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني، عبدالصمد کرامت فر


مقالات و پژوهش ها:
مقالات چاپ شده يا داراي پذيرش چاپ در مجلات معتبر علمي و پژوهشي

1.       عليرضا مير محمد صادقي، جلال رضائي نور (1386)، مقدمه اي بر مديريت دانش، سامانه (فصلنامه علمي مهندسي صنايع)،  شماره 26

 

2.       مصطفي جعفري، پيمان اخوان، جلال رضائي نور (1386)، تبيين عوامل بحراني موفقيت در مهندسي مجدد فرآيندها: مورد کاوي يکي از شرکتهاي وابسته به صنايع دفاعي، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 13، شماره 1، تابستان 1388، صفحات 64-23

 

3.       احمد ماکويي، جلال رضائي نور (1387)، ارزيابي عملکرد بخشهاي نت با استفاده از روش تحليل پوششي داده­ها، مجله اتوماسيون و ابزار دقيق، شماره 4، آبان 1387

 

4.       مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1390)، توسعه فرآيند مديريت دانش با رويکرد تحليل ريسک «مورد کاوي يکي از شرکتهاي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار/مديريت پيشرفت،  شماره 44

 

5.       مصطفي جعفري، جلال رضائي نور، پيمان اخوان (1390)، توسعه مدل کارت امتيازي متوازن مديريت دانش: مطالعه موردي يک گروه صنعتي تحقيقاتي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار/مديريت پيشرفت، شماره 44

 

6.       هانيه هوشمند، سميه مير افضل،جلال رضايي نور (1393)، ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت دانش سازمان هاي دانش بنيان مورد کاوي دانشگاه قم، مجله رشد فناوري، سال دهم، شماره 38، بهار 93، صص 77-65

 

7.       جلال رضائي نور، رضوان لساني، عاطفه زکي زاده، غدير صفا مجيد (1393)، بررسي شبکه­هاي همکاري نويسندگي در حوزه­ فناوري اطلاعات با استفاده از تکنيک­هاي شبکه­هاي اجتماعي، فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صص 250-229

 

8.       بهزاد لک، جلال رضايي نور (1392)، ﺗﺤﻠيﻞ و کﺸﻒ ﺟﺮم از ﻃﺮيﻖ کﺎوش ﻣﺘﻮن در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، فصلنامه توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني، دوره 8، شماره 27، بهار 92، صص 181-159

 

9.       جلال رضائي نور، حميدرضا ضرغامي، ياسر ممشي (1393)، "شناسايي رابطه بين فرايندهاي مديريت دانش با توانمندسازي کارکنان سازمان هاي تأمين اجتماعي (مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل)، مجله مديريت بهره وري  پاييز 1393، سال هشتم، شماره 30 ، صص. 181-153.

 

10.   حسنعلي محمدي مطلق، عليرضا محمدي مطلق، جلال رضايي نور (1393)، طراحي يک سيستم خبره براي ارزيابي و انتخاب تأمين­کننده، نشريه مديريت صنعتي، دوره 7 شماره 2، صص. 403-385.

 

11.   احسان پرنور، جلال رضائي نور (1393)، بهبودي در سيستمهاي پيشنهادگر خبره با استفاده از پرسش و مدل فضاي برداري، دوفصلنامه علمي-ترويجي محاسبات نرم، شماره ششم، پاييز و زمستان 93، صص 41-31

 

12.   جلال رضايي نور، محمدعلي شاه­حسيني، سروش خسروي (1393)، ارائه مدل مفهومي بر اساس عوامل موثر بر پياده سازي سيستم مديريت دانش در گروه شرکتهاي همکاران سيستم، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره اول شماره 4، صص. 104-79.

 

13.   ميثم جهاني،  جلال رضايي نور، اسماعيل هداوندي، ايرج صالحي،  حبيب ا.. تحسيني (1394)، "مقايسه سيستم­هاي پشتيبان تصميم گيري در تشخيص  و پيش بيني بيماري ديابت"، مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران، دوره 11، شماره 2، صص 8-1.

 

14.   محمدتقي تقوي‌فرد, نرگس آقاخاني, جلال رضائي نور (1394). چهارچوبي براي شناسايي و گروه‌بندي ابزارهاي تسهيم دانش (مورد مطالعه: گروه مپنا)، پژوهش‌هاي مديريت در ايران,دوره 19 شماره 3,صص 100-81.

 

15.   فاطمه ابراهيمي، امير افسر، جلال رضايي نور، علي قنبري سرخي (1394)، روش موثر هوشمند جهت پيش بيني بار الکتريکي کوتاه مدت، مجله علمي پژوهشي شريف (پذيرش شده)

 

16.   بهزاد لک، جلال رضايي نور، الهام حسيني رضي، سروش خسروي (1394)، شناسايي عوامل موثر بر انتخاب استراتژي مديريت دانش درناجا، فصلنامه توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني، (پذيرش شده) .

 

17.   جلال رضائي نور، بهزاد لک  (1394)، ارائه مدل مديريت دانش مشتري اجتماعي در سازمانهاي ارائه دهنده خدمات الکترونيک، مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوه 3، شماره 3، صص. 47-17.

 

18.   احسان پرنور، جلال رضائي نور (1394)، مدل جديد پيشنهادگر فرد خبره با استفاده از ماتريس همبستگي کلمات، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 30 شماره 4، صص. 1171-1147.

 

19.   سيد جمال الدين حسيني، نرگس آقاخاني، جلال رضائي نور (1394)، شناسايي فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي تسهيلگر فرآيند خلق دانش در شرکت هاکوپيان، فصلنامه مطالعات مديريت فناوري اطلاعات، سال چهارم، شماره 14، صص. 95-71.

 

20.   جلال رضائي نور، هابيل ديماذر (1395)، ارزيابي فاکتورهاي موثر در پذيرش مديريت الکترونيکي ارتباط با مشتري در تجارت الکترونيکي، دوفصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 95. صص. 99-75.

 

21.   جلال رضائي نور، بهزاد لک، عليرضا کنعاني، نرگس آقاخاني (1395)، انتخاب مناسبترين گزينه براي برنامه ريزي حمل و نقل عمومي درون شهري با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره، پژوهشنامه مطالعات مديريت زنجيره تامين، سال اول، شماره اول، پاييز 1395، صص. 112-85.

 

22.   سعيد اسماعيل نژاد، علي رهنما، جلال رضائي نور (1395)، ارزيابي کيفيت خدمات تحت وب بيمارستانهاي علوم پزشکي تهران بر اساس رويکرد ترکيبي روشهاي تصميم گيري، مديريت اطلاعات سلامت، دوره  13 شماره 3، صص. 223-216.

 

23.   عفت گلپر رابوکي، ساقي سادات ضرغامي فر، جلال رضائي نور (1395)، استخراج ويژگي ها و بسط لغت نامه در انديشه کاوي مورد استفاده در متون فارسي، مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، سال 14 شماره 3، صص. 8-1.

 

24.   محمد رضا شيخ بهايي؛ جلال رضائي نور (1395)، کاربردهاي داده‌کاوي متني در حوزه مديريت دانش زنجيره خدمات دولت‌الکترونيکي، فصلنامه‌ي مديريت فناوري اطلاعات (پذيرش شده)

 

25.   بهزاد لک، جلال رضائي نور (1396)، ارائه مدل ارزيابي بلوغ مديريت دانش مشتري اجتماعي مبتني بر عوامل اساسي موفقيت: مورد مطالعه خدمات الکترونيک پليس 10+ ، فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي (پذيرش شده).

 

26.   جلال رضائي نور، بهزاد لک، محمد جواد جعفري (1396)، ارزيابي مدل بلوغ مديريت دانش مبتني بر عوامل اساسي موفقيت، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي (پذيرش شده)

 

27.   جلال رضائي نور، خيراله رهسپار فرد، زهرا روزبهاني (1396)، اولويت­بندي عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما و همکار پژوهشي  با فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي، فصلنامه نامه آموزش عالي (پذيرش شده)

 

28.   ميثم جهاني، جلال رضايي نور، مهدي مهدوي،  اسماعيل هداوندي (1396)، پيش بيني بيماري ديابت با استفاده از شبکه عصبي، مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (پذيرش شده)

 

29.   فاطمه ابراهيمي، امير افسر،  جلال رضايي نور، علي قنبري سرخي (1396)، روش موثر هوشمند جهت پيش بيني بار الکتريکي کوتاه مدت، مجله علمي و پژوهشي شريف (پذيرش شده)

 

30.   جلال رضايي‌نور، فاطمه سادات لساني (1396)، سيستم پيشنهاد دهنده زمينه‌آگاه براي انتخاب گوشي تلفن همراه با ترکيب روش‌هاي تصميم‌گيري جبراني و غيرجبراني، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات (پذيرش شده)

31.   جلال رضائي نور، حسين جمشيدوند، بهرام کعبي (1396)، شناسايي و دسته بندي عوامل موثر در پياده سازي موفق مديريت دانش با استفاده از تکنيک ديمتل فازي  در شرکت سرآمدان علم و فناوري سلمانيان فارس، مجله مديريت اطلاعات و دانش شناسي (پذيرش شده)

 

32.   بهزاد لک ، جلال رضايي نور ، الهام حسيني رضي ، سروش خسروي (1396)، شناسايي عوامل موثر بر انتخاب استراتژي مديريت دانش در ناجا، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي (پذيرش شده)

 

33.  Jafari, M., Akhavan, P., Rezaee Nour, JAnd Fesharaki, M.N. (2007), ''Knowledge Management in Iran Aerospace Industries- Study on Critical Factors'', Aircraft Engineering and Aerospace Technology: an International Journal, Vol. 79 No. 4, pp. 375–389.

 

34.  Jafari, M., Akhavan, P. and Rezaee Nour, J. (2007), “An Application of Factor Analysis for Change Resolution: The Preliminaries of Knowledge Management Establishment", the International Journal of KnowledgeCulture & Change Management, Vol. 7 No. 5, pp. 89-102.

 

35.  Jafari, M., Rezaee Nour, J. (2008), “Developing a Knowledge Management Metric Model Based on Balanced Scorecard Methodology", the International Journal of Knowledge, Culture & Change Management, Vol. 8 No. 4, pp. 19-34.

 

36.  Jafari, M., Rezaeenour, J., Akhavan, P. (2009), “Identifying Progressive Route of Organizational Knowledge CreationTheory", World Applied Science JournalVol. 7 no. 10.

 

37.  Jafari, M., Rezaeenour, J., Akhavan, PAnd Fesharaki, M.N. (2010), "Strategic Knowledge Management in Aerospace Industries: a Case Study", Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 82 No.1, pp. 60-74.

 

38.  Jafari, M., Rezaeenour, J., Mahdavi Mazdeh, M. and Hooshmandi, A. (2011), "Development and Evaluation of a Knowledge Risk Management Model for Project-based Organizations: A Multi-stage Study", Management Decision, Vol. 49 no. 3, pp.309 - 329

 

39.  Rezaeenour, Jalal and Mahdi Niknam (2013), Enterprise Microblogging Tool to Increase Employee Participation in Organizational Knowledge Management- Advances in Computer Science: an International Journal (ACSIJ), Vol 2. no.3. pp. 44-47.

 

40.  Peyman Akhavan, Mohamad Ebrahim Sanjaghi , Jalal Rezaeenour , Hamed Ojaghi , (2014) "Examining the Relationships between Organizational Culture, Knowledge Management and Environmental Responsiveness Capability", VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. 44 no. 2, pp.228 - 248

 

41.  Mohammad Amini and Jalal Rezaeenour (2014), “Early Fraud Detection for Online Auctions Using A Multiple-phased Modeling Method with a Neural Networks Ensemble Classifier”, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, Vol 2, pp. 560-567.

 

42.  Hossein Aghaee, Jalal Rezaee nour, Roghayye Najafi Alamouti, Ali Nakhee, Saman Dehghanian, Mohammad Jafar Abad (2014), Formation of the Next Generation of Smart Mobs using Mobile Networks, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol. 4, pp. 8-16.

 

43.  Mohammad Amini, Jalal Rezaeenour and Esmaeil Hadavandi (2014), “Effective Intrusion Detection with a Neural Network Ensemble Using Fuzzy Clustering and Stacking Combination Method”, Journal of Computing and Security, Vol.1, No. 4, pp. 293-305.

 

44.  Tavakkoli, A., Rezaeenour, J., & Hadavandi, E. (2015). “A Novel Forecasting Model Based on Support Vector Regression and Bat Meta-Heuristic (Bat–SVR): Case Study in Printed Circuit Board Industry”. International Journal of Information Technology & Decision Making, Vol. 14 no. 1, pp. 195-215.

 

45.  Amini, M., Rezaeenour, J., & Hadavandi, E. (2015). A Neural Network Ensemble Classifier for Effective Intrusion Detection Using Fuzzy Clustering and RBF Networks. International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 25 no. 2, pp. 33-63.

 

46.  Golpar-Rabooki, E., Zarghamifar, S., & Rezaeenour, J. (2015). Feature Extraction in Opinion Mining through Persian Reviews. Journal of AI and Data Mining, Vol. 3 no. 2, pp.169-179.

 

47.  Amini, M., Rezaeenour, J. and Hadavandi, E. (2015), “A Cluster-Based Data Balancing Ensemble Classifier for Response Modeling in Bank Direct Marketing”, International Journal of Computational Intelligence and Applications. Vol 14 No. 4, pp. 1-23.

 

48.  Rezaeenour, J., Yari-Eili, M., Roozbahani, Z., & Ebrahimi, M. (2016). Prediction of Protein Thermostability by an Efficient Neural Network Approach. Journal of Health Management and Informatics, Vol. 3 no. 4, pp. 102-110.

 

49.  Amini, F. and Rezaeenour, J., 2016. Ranking Healthcare Centers Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS: Iranian Experience. International Journal of Applied, Vol 6 no.1, pp.25-39.

 

 

50.  Rezaeenour, J. and Mohammad-Lou, A. (2016), The Impact of Knowledge Management Processes on Agile Supply Chain (Case Study: Irankhodro Foundry Co.), African Journal of Environmental Assessment and Management, Vol. 21 no. 6, pp. 101-122.

 

51.  Zahra Roozbahani, Jalal Rezaeenour, Mansoureh YariEili and Ali Katanforoush (2017), An Analysis of Gene Expression Variations in Lymphoma Using a Fuzzy Classification Model, Journal of Health Management and Informatics, (In press)

 

52.  Jalal Rezaeenour, Mansoureh YariEili, Zahra Roozbahani, Mansour Ebrahimi (2017), Prediction of Protein Thermostability by an Efficient Neural Network Approach, Journal of Health Management and Informatics, (In press)

 

 

 مقالات ارائه شده در همايشهاي ملي و بين المللي

1.       جلال رضائي نور، سيد مسعود ميرکاظمي، عزيزالله معمارياني (1383)، سنجش عملکرد بخش هاي نگهداري و تعمير سازمانهاي صنعتي، دومين همايش تخصصي مهندسي صنايع

 

2.       مصطفي جعفري، جلال رضائي نور، رضا حسنوي (1385)، بازنگري روشهاي اندازه گيري سرمايه فکري: يک رويکرد کل نگر، چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت

 

3.       مصطفي جعفري، سيد اصغر ابن الرسول، جلال رضائي نور، پيمان اخوان (1386)، مطالعه تطبيقي رويکردهاي اندازه­گيري دارائيهاي دانش، پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع ايران

 

4.       مصطفي جعفري، کامران شهانقي، پيمان اخوان، جلال رضائي نور (1386)، توسعه مدل ديناميکي مديريت دانش در سازمانهاي دانش محور، پنجمين بين المللي مهندسي صنايع ايران

 

5.       سيد مسعود ميرکاظمي، عزيزالله معمارياني، احمد ماکوئي، مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1386)، چهارمين کنفرانس بين المللي نگهداري و تعمير

 

6.       جلال رضائي نور، حامد موسوي راد، حميد خواجويي (1387)، توسعه مدلي جهت تبيين جايگاه فرهنگ، ساختار و فناوري دانشي سازمان در مديريت ارتباط با مشتري، پنجمين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

7.       جلال رضائي نور، مليحه باقري دهنوي، مهري فياضي، امير افسر (1391)، ارزيابي نقش مديريت دانش مشارکتي بر افزايش يکپارچگي زنجيره تامين، همايش ملي تجربه نگاري، تجربه کاوي و مديريت دانش در سازمان، دانشگاه امام حسين (ع)

 

8.       مليحه باقري دهنوي، جلال رضائي نور، سيد حسن هاني زواره اي طبا (1391)، ارائه مدلي مفهومي براي ارزيابي آمادگي الکترونيکي سازمان­هاي دولتي، کنفرانس ملي مهندسي نرم افزار لاهيجان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

 

9.       سعيده مسجد جامعي، جلال رضايي نور و فرانک فتوحي قزويني(1391)، استفاده از کد پاسخگويي سريع در واقعيت افزود، کنفرانس ملي مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان

 

10.   مهري فياضي، فرانک فتوحي، علي رمزي، جلال رضايي نور (1391)، دسته بندي الگوريتم‌هاي مطرح در مسيريابي هوشمند کاراکترهاي محيط بازي تلفن همراه، کنفرانس ملي مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان

 

11.   فروغ السادات شبيري، جلال رضائي نور، سکينه شريفي (1392)، ارائه يک سيستم به منظور مديريت دانش پروژه ها در فاز اجرايي، همايش ملي مهندسي مديريت کسب و کار، دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان

 

12.   سميرا يوسفي ناغاني، محمد مهدوي­زاده و جلال رضايي نور (1392)، ارائه روشي براي در نظر گرفتن ارتباط مکاني نقاط تصوير در الگوريتم تحليل مولفه­هاي مستقل، شانزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون

13.   آتوسا فيلي، فرانک فتوحي، جلال رضايي نور (1392)، انتقال امن و بلادرنگ سرويس بليط سيار از طريق بستر GPRS، اولين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الکترونيکي، انجمن علمي تجارت الکترونيکي ايران، برج ميلاد، تهران

 

14.   جلال رضايي نور ، حميدرضا ضرغامي، ياسر ممشي (1392)، بررسي تأثير فرايندهاي مديريت دانش بر توانمندسازي کارکنان در سازمان تامين اجتماعي )مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل)، دومين کنفرانس بين المللي مديريت، کارآفريني و توسعه اقتصادي، دانشگاه پيام نور، قم

 

15.   زهره گلي ملک آبادي ،محمدکاظم اکبري ،مرتضي سرگلزايي جوان،جلال رضايي نور (1392)، بررسي مدلهاي مختلف استقرار دانش در بستر رايانش ابري وارائه راهکار مديريت دانش بابهره گيري از پايگاه داده No SQL و رايانش ابراي، پنجمين کنفرانس فناوري اطلاعات و دانش، دانشگاه شيراز

 

16.   فاطمه اردکاني، فرانک فتوحي، جلال رضايي‏نور (1392)، بررسي و ارزيابي طراحي بازي‏هاي چندرسانه‏اي زبان در محيط آموزش سيار، پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران، دانشگاه آزاد اسلامي گناباد

 

17.   سميرا يوسفي ناغاني، خديجه خشنوا طاهر، جلال رضايي‏نور (1392)، پياده سازي امنيت و انکارناپذيري در مکالمات تلفني، اولين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاهآزاداسلاميواحدرودسرواملش

 

18.   آتوسا فيلي، فرانک فتوحي، جلال رضايي‏نور (1392)، پيام هاي همه پخشي در شبکه هاي موردي بين خودرويي، اولين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاهآزاداسلاميواحدرودسرواملش

 

19.   بهنام مهدي خشوعي، جلال رضائي نور (1392)، داشبوردهاي مديريتي گامي بسوي هوشمندي مدارس، همايش ملي فناوري هاي نوين در تعليم و تربيت، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 

20.   عاطفه شرفي، جلال رضائي نور (1392)، روش ارزيابي HRD مبتني بر شبکه هاي عصبي BP، کنفرانس ملي حسابداري و مديريت، موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي، شيراز

 

21.   فريبا اسلامپناه، فرانک فتوحي قزويني، جلال رضائي نور (1392)، سلامت سيارو خدمات مبتني بر مکان در پياده سازي برنامه پزشک ياب، دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، دانشکده فني شهيد مفتح همدان

 

22.   پيمان متقي، جلال رضائي نور، جواد زواري (1392)، يکپارچه سازي اطلاعات در بستر هوش تجاري : مطالعه موردي پياده سازي داشبورد مديريتي شرکت پارس خودرو، کنفرانس ملي مديريت و حسابداري، موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي، صفاشهر، شيراز

 

23.   محمد متو، جلال رضائي نور، اسماعيل هداوندي (1392)، ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان در زنجيره تامين تامين شرکت آلفا مدار صنعت با استفاده از تکنيک خوشه بندي، اولين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

24.   فتانه فرحبخش، جلال رضائي نور (1392)، ارزيابي کارايي پارامترهاي موثر در روش Wavwshrink در حذف نويز از سيگنال گفتار، اولين همايش تخصصي علوم فناوري و سامانه هاي مهندسي برق، دانشگاه پيام نور استان تهران

 

25.   مهدي نيکنام، جلال رضائي نور (1392)، ميکروبلاگينگ ابزاري براي افزايش مشارکت کارکنان در مديريت دانش سازمان، همايش تخصصي بررسي ابعاد شبکه هاي اجتماعي، پژوهشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي- تهران

 

26.   طاهره پيام مقدم ، جلال رضايي نور،حميدرضا ضرغامي، 1392) بررسي اثرات و زمينه هاي به کارگيري شبکه هاي اجتماعي در تسهيل بهره برداري از قابليت هاي فرآيند مديريت دانش در سازمان ، اولين کنفرانس حسابداري و مديريت

 

27.   سودابه ايمان زاده، امير افسر، جلال رضايي نور(1392) ، بررسي زنجيره تامين آموزشي (دانشگاه)، همايش بين المللي مديريت

 

28.   زينب فولادي، سيد حسن هاني زواره طبايي، يعقوب فرجامي، جلال رضايي نور، کشف حملات بات نت ها بر اساس رفتار ترافيکي شبکه، (1392) ، دومين همايش ملي کامپيوتر

 

29.   حجت اسماعيلي ، سيد حسن هاني، جلال رضايي نور(1392) ، آناليز عملکرد پروتکل AOVD تحت حمله سياه چاله در شبکه هاي موردي متحرک، همايش منطقه اي بهينه سازي روش هاي محاسبه نرم در مهندسي کامپيوتر

 

30.   حجت اسماعيلي ، سيد حسن هاني، جلال رضايي نور(1392) ، انواع معماري هاي سيستم تشخيص نفوذ در شبکه هاي موردي متحرک، همايش منطقه اي بهينه سازي روش هاي محاسبه نرم در مهندسي کامپيوتر

 

31.   عفت گلپر رابوکي، جلال رضايي نور ، ساقي السادات ضرغامي فر(1392) ، استخراج ويزگي ها در انديشه کاوي مورد استفاده در متون فارسي، دومين همايش ملي کامپيوتر

 

32.   جلال رضايي نور، (1392) ، بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي منطبق بر مديريت دانش در مديريت پروزه براي رسيدن به مزيت رقابتي مطالعه موردي مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي نور  ، کنفرانس ملي حسابداري ومديريت

 

33.   جلال رضايي نور ، رقيه تجار الموتي،محمد جعفر آباد،خبات عبدي(1392) ، عوامل کليدي در تشکيل يک جمعيت هوشمند، ششمين کنفرانس ملي مديريت دانش

 

34.   هادي پرياني برزگي، جلال رضائي نور، رحيم فوکردي(1392)، خوشه بندي مشتريان کارت اعتباري بانک بر اساس الگوريتم بهينه ساز مبتني بر حرکت آشفته مورچه ها (CAC)، اولين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات

 

35.   زينب موحدي، امينه مازندراني، جلال رضائي نور،(1392) ، بررسي پروتکل هاي مسيريابي در شبکه هاي موردي بين خودرويي: بررسي و مقايسه، کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات

 

36.   خديجه خشنواطاهر، بهروز مينايي بيدگلي، جلال رضائي نور،( 1392)مروري بر روشهاي دسته بندي سلسله مراتبي اسناد متني با ديد مقايسه اي، دومين کنفرانس ملي کامپيوتر

 

37.   ميرمحمد توکلي، جلال رضائي نور، اسماعيل هداوندي، (1392) ، مرروي بر بکارگيري SVR در مسائل پيش بيني و بررسي روشهاي تنظيم پارامترهاي SVR، دومين کنفرانس ملي کامپيوتر

 

38.   احمد غيور، سروش خسروي، سعيد ديناروند، جلال رضايي نور(1392)، بررسي روش اجراي بزرگراه طبقاتي شهيد صدر، اولين کنفرانس ملي مديريت پروژه هاي ساخت

 

39.   الهام يوسفي,جلال رضايي نور,ماريه براتي(1392)، بررسي روش هاي مورد استفاده در ارزيابي عملکرد اقتصاد دانش هحور کشور هاي آسيا و خاورهيانه، اولين همايش ملي مديريت کسب و کار

 

40.   شهاب الدين احمدي،رحيم فوکردي،جلال رضايي نور،(1392) بهبود مديريت جريانات مالي در زنجيره تأمين، کنفرانس بين المللي مديريت چالش ها و راهکارها، شيراز

 

41.   محمد عسگري ، جلال رضايي نور ، حميدرضا بهرامي (1393)، ارايه مدلي براي ارزيابي عملکرد پروزه هاي CRM(مورد مطالعه : شعب بانک پارسيان استان قم)، ششمين کنفرانس بين المللي مديريت، کارآفريني و توسعه اقتصادي

 

42.   سودابه ايمان زاده، فرانک فتوحي، جلال رضايي نور (1393)، بررسي بازي هاي مبتني بر مکان، چهارمين همايش بين المللي مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و کامپيوتر

 

43.   فاطمه صوفي وند، سعيده رنجبر، جلال رضايي نور(1393)،  بررسي عوامل مهم در خريد اينترنتي B2Cو عوامل موثر بر خريد مجدد، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات

 

44.   سعيده رنجبر ، فاطمه صوفيوند ، جلال رضايي نور(1393)،  بررسي اثر ريسک و کيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان در بانکداري الکترونيکي، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات

 

45.   منصوره ياري ايلي، سيد جمال حسيني، جلال رضايي نور(1393)، مطالعه کاربردهاي RFIDدر مديريت زنجيره تامين ، نهمين سمپوزيم پيشرفتهاي علوم و تکنولوزي

 

46.   جلال رضايي نور، حافظ قاسمي ، علي حيدري، (1393)، پيش بيني نرخ تورم ماهانه در ايران با رويکرد مدل هاي سري زماني ، اولين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت، حسابداريو علوم اجتماعي

 

47.   جلال رضايي نور،بهنام خوش سفر،اکبر خالقي، فرانک فريدوني(1393)، ارائه مدلي براي بررسي تاثير  کيفيت رابطه زنجيره تامين برروي استراتژي تعاوني در سازمان هاي خدماتي، ششمين کنفرانس بين المللي مديريت،کارآفريني و توسعه اقتصادي

 

48.   موسي آذري ، جلال رضايي نور(1393)، ارزيابي چابکي سازماني در شرکت هاي توليدي، اولين همايش منطقه اي فناوري اطلاعات برق پايش

 

49.   الهام يوسفي،جلال رضايي نور، فروغ شبيري،(1393) بررسي مدل عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات، مرکز آموزش فني و حرفه اي همدان

 

50.   نداشاهپوري،جلال رضايي نور، بهنوش شاهپوري آراني (1393)، بررسي يکپارچگي بين برنامه ريزي منابع انساني (ERP) و مديريت ارتباط با مشتري (CRM)

 

51.   نجمه تقي زاده، لاله مداح علي، امير افسر، جلال رضائي نور (1393)، مديريت ريسک زنجيره ي تامين عامل گرا، همايش ملي الکترونيکي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه، مرکز پژوهشهاي زمين کاو

 

52.   منصوره ياري ايلي، آلا نداوندي، جلال رضائي نور (1394)، بررسي روش ميوچوال اينفورميشن در انتخاب مشخصه، دومين همايش ملي پژوهشهاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه تهران

 

53. عباس غلامزاده، جلال رضائي نور، سروش خسروي (1394)، بررسي تاثير حمايت و رهبري مديريت در پياده سازي مديريت دانش در سازمان فاواي شهرداري مشهد، کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات و مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

 

54.   فرزانه رحمانيان فر، جلال رضائي نور، سروش خسروي (1394)، ارزيابي معماري سازماني شهرستان جهرم، هفتمين کنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري، دانشگاه فردوسي مشهد.

 

55.   جلال رضائي نور، علي امخواني صمدي، نرگس آقاخاني (1395)، ارائه مدل رنجيره اي دانش سازمان، دومين کنفرانس بين المللي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات.

 

 

56.   علي درودي، جلال رضائي نور، مهدي غضنفري نصرآباد (1395)، رتبه بندي  بانکهاي منتخب ايران با تکنيک بولزاي بولزاي براي داده هاي بازه اي بااستفاده از شاخصهاي سيستم رتبه بندي  CAMEL ، دومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مکانيک، صنايع و هوافضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

 

57.   جلال رضائي نور، مريم نوروزي (1395)، رتبه بندي عملکرد نمايندگي‏هاي بيمه آلفا با ترکيب روشهاي بهترين-بدترين و الکتره، اولين کنفرانس جامع علوم مهندسي در ايران، منطقه آزاد تجاري اقتصادي بندر انزلي.

 

58.   محمد دانش دزفولي، جلال رضائي نور، مقداد حاجي محمدعلي جهرمي (1394)، شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر زنجيره تامين صنعت نفت و گاز در شرايط تحريمي با استفاده از تئوري سه شاخگي، کنفرانس بين المللي تحقيقات کاربردي درمديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد و حسابداري با رويکرد توسعه کسب و کار، موسسه آموزش شهر تهران.

 

59.   عباس غلامزاده، جلال رضائي نور  (1395)، سيستم يکپارچه پرداخت الکترونيک شهرداريها، تلفيق پرداخت الکترونيک و هوش تجاري، سومين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي، موسسه مديران ايده پرداز پايتخت.

 

60.  Rezaeenour, Jalal. And Nazaridoust, Maryam (2012), Data Mining Application in Analysis of Knowledge Management Gaps, 2nd World Conference on Soft Computing (WConSC (2012), Ministry of Communication and Information  Technologies of the Republic of Azerbaijan.

 

61.  Amini, Mohammad,  Jalal Rezaeenoor, and Esmaeil Hadavandi (2013), The Application of EnsembleClassification Techniques in Network Intrusion Detection: a Review, 1st National Conference on New Approaches in Computer Engineering and Information RetrievalIslamic Azad University, Roudsar-Branch 

 

62.  Masoud Rezaei Rad, Jalal Rezaeenour (2015), Using Analytical Hierarchy Process to Rank Methodologies of Classic and Agile Enterprise Architecture based on Software Engineering Process Models, International Conference on Economics, Management and Social Sciences ,International Center of Academic Communication, Spain.

 

 
پايان نامه هاي کارشناسي ارشد راهنمايي شده

- سميه فرهنگ اديب، ارائه مدلي جهت ارزيابي پروژه هاي ECRM با استفاده از کارت امتيازي متوازن، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، شهريور 1391

 

- سروش خسروي، تبيين مدل مرحله اي پياده سازي سيستم مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي : گروه شرکت هاي همکاران سيستم)، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهرالبرز، شهريور 1391

 

- مليحه باقري دهنوي، ارزيابي آمادگي الکترونيکي با استفاده از تکنيکهاي تصميم گيري چندشاخصه: مورد مطالعه استان قم، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، آبان 1391

 

- هابيل ديماذر، تحليل فاکتورهاي پذيرش مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکي، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، اسفند 1391

 

-امير محمد توکلي، توسعه يک مدل پيش بيني توزيع شده و مبتني بر عامل: مطالعه موردي داده هاي فروش بردهاي مدارات چاپي، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392

 

-محمد متو، تقسيم بندي مشتريان بطور هوشمند براي استراتژيهاي بازاريابي مبتني بر الگوريتمهاي متاهيوريستيک، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392

 

- محمد جواد جعفري، طراحي و توسعه مدلي براي سنجش بلوغ مديريت دانش و استراتژي سنجي آن جهت پياده سازي سيستم مديريت دانش، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392

 

- محمد اميني ولاشاني، طراحي و توسعه مدلي براي تشخصي نفوذ با استفاده از ترکيب تکنيک هاي کلاسبندي در داده کاوي، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392

 

- محمد مهدي مهدوي، ارائه مدلکاربرديمميزيدانشبارويکردفازي، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392

 

- ياسر ممشي، شناسايي رابطه بين فرايندهاي مديريت دانش با توانمندسازي کارکنان سازمان تأمين اجتماعي، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهرالبرز، مهر 1392

 

- علي آرمات، بررسي تاثير فرآيند هاي مديريت دانش بر مزيت رقابتي سازمان: مطالعه موردي شرکت ايران ترانسفو، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهرالبرز، مهر 1392

 

- سميه قصوري، بررسي عوامل کليدي تاثيرگذار بر روي اعتماد کاربران شبکه هاي اجتماعي، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهر البرز، بهار 93

 

-احسان پر نور ،ارائه مدل جديد پيشنهادگر منابع دانشي بر اساس مدل فضاي برداري.پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، تابستان 93

 

- ميثم جهاني، طراحي يک سيستم پشتيبان تصميم گيري جهت تشخيص  و پيش بيني بيماري ديابت ، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، تابستان 93

 

- موسي الرضا غلامي ،توسعه مدل پيش بيني بر مبناي تکنيک هاي منطق فازي و راف ست و الگوريتم ژنتيک براي پيش بيني بازار سهام، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، تابستان 93

 

- محمد عسگري، ارائه مدلي براي ارزيابي عملکرد مديريت ارتباط الکترونيکي با مشتري در شعب بانک پارسيان استان قم با استفاده از کارت امتيازي متوازن، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني ،دانشگاه ازاد اسلامي واحد نراق. تابستان 93

 

الهام حسيني رضي، ارائه مدلي براي استخراج استراتژي مديريت دانش، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، موسسه آموزش عالي مهر البرز، پاييز 93

 

عليرضا يارجانلي، ارائه روش ترکيبي و مفهومي جديد براي بسط پرس و جوي متون در سيستمهاي بازيابي اطلاعات، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، بهمن 93

 

محسن نخجواني، استخراج شاخصهاي طراحي وب سايت دانشگاهي دسته بندي آنها بر اساس ماهيت و مدل ارزيابي رضايت کاربران و بررسي تاثير آنها بر رضايتمندي کاربران: مورد مطالعه وب سايت دانشگاه قم، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، ارديبهشت 94

 

منصوره ياري ايلي، ارائه مدل تامين فرآوري و عرضه فولاد جهت پيش بيني مصرف فولاد با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهرماه 94

 

فرناز نجارباشي تهرانپور، توسعه سيستم خبره ارزيابي بلوغ ECRM (مطالعه موردي : بانک سامان)، پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهر البرز،  آذرماه 94

 


سوابق کاري

مديريت امور فناوري اطلاعات دانشگاه قم، 95-1392

مديريت گروه مهندسي صنايع دانشگاه قم، 94-1390

مدير مسئول دوفصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم، 95-1393

کارشناس مسئول سيستم و روشها در يکي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 83-1381

رئيس اداره تضمين کيفيت در يکي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 86-1383

رئيس اداره آموزش در يکي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 88-1386

نماينده مدير عامل در سيستم مديريت کيفيت در يکي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 86-1385

مدير بخش هوش تجاري شرکت نماسامانه عصر، 89-1388

مدير اجرايي و مدير بخش سيستمها و بهبود روشها شرکت مهرنگار آکام، 95-1392


تجربيات اجرايي:

طراحي و اجراي سيستم خريد اقتصادي در يکي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت ريسک از دست رفتن دانش کارکنان در يکي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت آموزش‌هاي کوتاه مدت در يکي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت دانش در يکي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم مديريت پيکره‌بندي محصولات در يکي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم طراحي و توسعه محصولات در يکي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2000 در يکي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا


دوره هاي آموزشي کوتاه مدت ارائه شده در موسسات:

 

رديف

عنوان آموزش

موسسه آموزشي

مدت (ساعت)

1

آشنايي با مديريت دانش

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

32

2

مديريت دانش پروژه

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

48

3

ارزيابي و بلوغ مديريت دانش

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

8

4

مديريت دانش در سازمانهاي تحقيق و توسعه

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

8

6

دوره جامع مديريت دانش

شرکت مگفا

24

7

انجمن هاي خبرگي (COPs)

شرکت مگفا

8

8

فرهنگ سازي مديريت دانش

شرکت نوداک

4


 آشنايي با زبان­هاي خارجي:
1- زبان انگليسي در حد عالي
تعداد بازديد اين صفحه: 23800
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

دانشكده فني و مهندسي - گروه مهندسي صنايع
مجری سایت : شرکت سیگما