سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398   05:35:45
گروه مهندسی صنایعگروه مهندسی صنایع
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 225756
تعداد بازديد از سايت: 74558529
تعداد بازديد زيرپورتال: 225756
اين زيرپورتال امروز: 9
در امروز: 5474
اين صفحه امروز: 9
گروه مهندسی صنایع
اعضای هیأت علمی
1395/4/18 جمعه Dr. Jalal Rezaeenour  جلال رضائي نور
محل كار  University of Qom
سمت  President of Qom University of Technology
 
تلفن محل كار  02536644700
 
 
 
 
 
 

 پست الكترونيك:     J.rezaee@qom.ac.ir

وب سايت شخصي: http://www.qom.ac.ir/profs/j.rezaee

محل كار: دانشگاه قم

شماره تماس: 09124108724

دانشكده: فني و مهندسي

گروه: مهندسي صنايع

مرتبه علمي:  دانشيار (پايه 13)

عنوان شغلي: رئيس دانشگاه صنعتي قم


سوابق تحصيلي

كارشناسي:  مهندسي صنايع ، تكنولوژي صنعتي ، 1380 ، دانشگاه علم و صنعت ايران ، ايران

كارشناسي ارشد:  مهندسي صنايع ، مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي ، 1383 ، دانشگاه امام حسين ( ع ) ، ايران
دكتراي تخصصي:
  مهندسي صنايع ، مديريت سيستم و يهره وري ،  1390، دانشگاه علم و صنعت ايران، ايران

فرصت مطالعاتي: مهندسي صنايع ، فناوري اطلاعات ، 1389 ، دانشگاه Monash ، استراليا


جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات)

1- رتبه اول مقطع فوق ليسانس 
2-
 رتبه دومي مقطع دكترا
3-
 عضو بنياد ملي نخبگان
4- مدير گروه برگزيده دانشگاه قم در سال 1393

5- پژوهشگر برگزيده دانشگاه قم طي سالهاي 1392 تا 1397

6- استاد نمونه آموزشي دانشگاه در سال 1396


زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه

سيستمهاي مديريت فرآيندهاي كسب و كار (Business Process Management Systems)

سيستمهاي مديريت دانش (Knowledge Management Systems)

سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري (Decision Support Systems)

معماري سازماني (Enterprise Architecture)
داده كاوي و مهندسي دانش
(Data Mining)

مديريت استراتژيك سازماني

مديريت فناوري اطلاعات
تصميم گيري با معيارهاي چندگانه

ارزيابي و مديريت عملكرد
ارزيابي كار و مهندسي روش

اقتصاد مهندسيطرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده:

1- ارائه چهارچوبي اقتضايي براي انتخاب استراتژي مديريت دانش در سازمانهاي ايراني

2- طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت دانش در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوايي

3- مجتمع سازي قدرت محاسباتي با استفاده از رايانش ابري در دانشگاه قم


دروس تدريس شده:

دروس كارشناسي: ارزيابي كار و زمان، مديريت توليد، اقتصاد مهندسي، اصول مديريت و تئوري سازمان
دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي
 : فناوريهاي مديريت دانش، مديريت دانش، معماري سازماني، روش تحقيق، سيستمهاي تصميم يارهوشمند، مدلها و تكنيك هاي تصميم گيري، تئوري تصميم گيري، سيستمهاي مديريت فرآيندهاي كسب و كار، برنامه ريزي منابع سازمان، مهندسي مجدد فرآيندها


كتاب هاي تأليف شده:
اقتصاد فناوري اطلاعات با رويكردي بر اقتصاد دانش بنيان (1393)، انتشارات آتي نگر، مولفين: جلال رضايي نور، رامين مولاناپور، هادي لاريجاني

مديريت دانش و بكارگيري آن در سازمانها (1394)، انتشارات آتي نگر، مولفين: جلال رضايي نور ، هادي لاريجاني، رامين مولاناپور

مديريت فرآيندهاي كسب و كار و كاربرد آن در سازمانها (1394)، انتشارات دانشگاه قم، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

مجموعه مقدماتي توسعه به كمك فناوري اطلاعات و ارتباطات براي جوانان(1394)، انتشارات آتي نگر، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

روشهاي تحقيق در مديريت (1395)، انتشارات دانشگاه قم، مولف: جف لنكستر، مترجمين: سيد جمال الدين حسيني، جلال رضائي نور.

معماري سازماني (1395)، انتشارات خبرگان نخبه، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

فناوري هاي مديريت دانش همراه با آموزش ابزارهاي مديريت دانش WordPress (1395)، انتشارات دانشگاه قم، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني، عبدالصمد كرامت فر

آشنايي با مفاهيم عمومي استاندارد و كيفيت (1397)، انتشارات دانشگاه قم، مولفين: جلال رضائي نور، مهدي روحاني (پذيرش براي چاپ)


مقالات و پژوهش ها:
مقالات چاپ شده يا داراي پذيرش چاپ در مجلات معتبر علمي و پژوهشي

1.      عليرضا مير محمد صادقي، جلال رضائي نور (1386)، مقدمه اي بر مديريت دانش، سامانه (فصلنامه علمي مهندسي صنايع)،  شماره 26

 

2.      مصطفي جعفري، پيمان اخوان، جلال رضائي نور (1386)، تبيين عوامل بحراني موفقيت در مهندسي مجدد فرآيندها: مورد كاوي يكي از شركتهاي وابسته به صنايع دفاعي، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 13، شماره 1، تابستان 1388، صفحات 64-23

 

3.      احمد ماكويي، جلال رضائي نور (1387)، ارزيابي عملكرد بخشهاي نت با استفاده از روش تحليل پوششي داده­ها، مجله اتوماسيون و ابزار دقيق، شماره 4، آبان 1387

 

4.      مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1390)، توسعه فرآيند مديريت دانش با رويكرد تحليل ريسك «مورد كاوي يكي از شركتهاي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار/مديريت پيشرفت،  شماره 44

 

5.      مصطفي جعفري، جلال رضائي نور، پيمان اخوان (1390)، توسعه مدل كارت امتيازي متوازن مديريت دانش: مطالعه موردي يك گروه صنعتي تحقيقاتي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار/مديريت پيشرفت، شماره 44

 

6.      هانيه هوشمند، سميه مير افضل،جلال رضايي نور (1393)، ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت دانش سازمان هاي دانش بنيان مورد كاوي دانشگاه قم، مجله رشد فناوري، سال دهم، شماره 38، بهار 93، صص 77-65

 

7.      جلال رضائي نور، رضوان لساني، عاطفه زكي زاده، غدير صفا مجيد (1393)، بررسي شبكه­هاي همكاري نويسندگي در حوزه­ فناوري اطلاعات با استفاده از تكنيك­هاي شبكه­هاي اجتماعي، فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صص 250-229

 

8.      بهزاد لك، جلال رضايي نور (1392)، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻛﺸﻒ ﺟﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎوش ﻣﺘﻮن در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، فصلنامه توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني، دوره 8، شماره 27، بهار 92، صص 181-159

 

9.      جلال رضائي نور، حميدرضا ضرغامي، ياسر ممشي (1393)، "شناسايي رابطه بين فرايندهاي مديريت دانش با توانمندسازي كاركنان سازمان هاي تأمين اجتماعي (مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل)، مجله مديريت بهره وري  پاييز 1393، سال هشتم، شماره 30 ، صص. 181-153.

 

10.   حسنعلي محمدي مطلق، عليرضا محمدي مطلق، جلال رضايي نور (1393)، طراحي يك سيستم خبره براي ارزيابي و انتخاب تأمين­كننده، نشريه مديريت صنعتي، دوره 7 شماره 2، صص. 403-385.

 

11.   احسان پرنور، جلال رضائي نور (1393)، بهبودي در سيستمهاي پيشنهادگر خبره با استفاده از پرسش و مدل فضاي برداري، دوفصلنامه علمي-ترويجي محاسبات نرم، شماره ششم، پاييز و زمستان 93، صص 41-31

 

12.   جلال رضايي نور، محمدعلي شاه­حسيني، سروش خسروي (1393)، ارائه مدل مفهومي بر اساس عوامل موثر بر پياده سازي سيستم مديريت دانش در گروه شركتهاي همكاران سيستم، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره اول شماره 4، صص. 104-79.

 

13.   ميثم جهاني،  جلال رضايي نور، اسماعيل هداوندي، ايرج صالحي،  حبيب ا.. تحسيني (1394)، "مقايسه سيستم­هاي پشتيبان تصميم گيري در تشخيص  و پيش بيني بيماري ديابت"، مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران، دوره 11، شماره 2، صص 8-1.

 

14.   محمدتقي تقوي‌فرد, نرگس آقاخاني, جلال رضائي نور (1394). چهارچوبي براي شناسايي و گروه‌بندي ابزارهاي تسهيم دانش (مورد مطالعه: گروه مپنا)، پژوهش‌هاي مديريت در ايران,دوره 19 شماره 3,صص 100-81.

 

15.   جلال رضائي نور، بهزاد لك  (1394)، ارائه مدل مديريت دانش مشتري اجتماعي در سازمانهاي ارائه دهنده خدمات الكترونيك، مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوه 3، شماره 3، صص. 47-17.

 

16.   احسان پرنور، جلال رضائي نور (1394)، مدل جديد پيشنهادگر فرد خبره با استفاده از ماتريس همبستگي كلمات، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 30 شماره 4، صص. 1171-1147.

 

17.   سيد جمال الدين حسيني، نرگس آقاخاني، جلال رضائي نور (1394)، شناسايي فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي تسهيلگر فرآيند خلق دانش در شركت هاكوپيان، فصلنامه مطالعات مديريت فناوري اطلاعات، سال چهارم، شماره 14، صص. 95-71.

 

18.   جلال رضائي نور، حسين جمشيدوند، بهرام كعبي (1394)، شناسايي و دسته بندي عوامل موثر در پياده سازي موفق مديريت دانش با استفاده از تكنيك ديمتل فازي  در شركت سرآمدان علم و فناوري سلمانيان فارس، مجله مديريت اطلاعات و دانش شناسي، دوره 2، شماره 2، صص. 96-85.

 

19.   جلال رضائي نور، هابيل ديماذر (1395)، ارزيابي فاكتورهاي موثر در پذيرش مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در تجارت الكترونيكي، دوفصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 95. صص. 99-75.

 

20.   جلال رضائي نور، بهزاد لك، عليرضا كنعاني، نرگس آقاخاني (1395)، انتخاب مناسبترين گزينه براي برنامه ريزي حمل و نقل عمومي درون شهري با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره، پژوهشنامه مطالعات مديريت زنجيره تامين، سال اول، شماره اول، پاييز 1395، صص. 112-85.

 

21.   سعيد اسماعيل نژاد، علي رهنما، جلال رضائي نور (1395)، ارزيابي كيفيت خدمات تحت وب بيمارستانهاي علوم پزشكي تهران بر اساس رويكرد تركيبي روشهاي تصميم گيري، مديريت اطلاعات سلامت، دوره  13 شماره 3، صص. 223-216.

 

22.   عفت گلپر رابوكي، ساقي سادات ضرغامي فر، جلال رضائي نور (1395)، استخراج ويژگي ها و بسط لغت نامه در انديشه كاوي مورد استفاده در متون فارسي، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، سال 14 شماره 3، صص. 8-1.

 

23.   بهزاد لك، جلال رضائي نور (1395)، ارائه الگوي ارزيابي بلوغ مديريت دانش مشتري الكترونيكي مبتني بر عوامل كليدي موفقيت در خدمات الكترونيك پليس+10، پژوهشهاي مديريت انتظامي، دوره 11، شماره 3، صص. 474-441.

 

24.   بهزاد لك، جلال رضائي نور (1395)، بهبود مدل ارزيابي بلوغ مبتني بر شاخصهاي عوامل اساسي موفقيت براي الگوي مديريت دانش مشتري الكترونيكي در دولت الكترونيك، پژوهشهاي دانش انتظامي، دوره 18، زمستان 95، صص. 194-168.

 

25.   جلال رضائي نور، خيراله رهسپار فرد، زهرا روزبهاني (1395)، اولويت­بندي عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما و همكار پژوهشي  با فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي، نامه آموزش عالي، دوره 9، شماره 34، صص. 83-66.

 

26.   بهزاد لك، جلال رضايي نور، الهام حسيني رضي، سروش خسروي (1395)، شناسايي عوامل موثر بر انتخاب راهبرد مديريت دانش در ناجا، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوره 4، شماره 3، صص. 30-11.

 

27.   جلال رضائي نور، مونا ترابي، ناهيد بابايي (1395)، ارائه مدل تركيبي از متوسط وزني فازي مبتني بر امتيازات چپ و راست و سلسله مراتبي فازي بريا مكانيابي انبار كارخانه، فصلنامه مديريت صنعتي دانشكد علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، دوره 11، شماره 35، صص. 56-45.

 

28.   جلال رضائي نور، مهدي غضنفري نصرآباد، علي درودي(1395)، توسعه روش بولزاي ـ بولزاي براي تصميمگيري چندمعياره با اعداد خاكستري بهمنظور انتخاب تأمينكنندۀ تجهيزات (مطالعه موردي: انتخاب و خريد تجهيزات بيمارستاني)، مديريت صنعتي،  دوره 8، شماره 4، صص. 624- 601.

 

29.   جلال رضائي نور، علي شهيديان، حامد ذاكر (1395)، ارزيابي كيفيت خدمت دهي با رويكرد تركيبي مدل سازي ساختاري تفسيري، فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي، توديم توسعه يافته در سيستم حمل و نقل ريلي (موردي : استان قم)، فصلنامه مهندسي تصميم، دوره 2 شماره 6، بهار 95، صص. 83-49.

 

30.   جلال رضائي نور، فرزانه عنايتي (1395)، ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي مركز رشد با تركيب روش هاي كارت امتيازي متوازن، تحليل شبكه اي و پرومته با داده هاي تركيبي (قطعي، فازي و خاكستري)، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره 3 شماره 5، صص. 98-75.

 

31.   جلال رضايي نور، ناهيد فرزان منش، حسين عموزاد خليلي (1396)، انتخاب پيكره بندي محصول لپ‌تاپ با تركيب روشهاي Fuzzy ANP و ELECTRE-TOPSIS، نشريه مهندسي صنايع، دوره 51، شماره 1، صص. 90-77.

 

32.   عباس منوريان، جواد صفويه، نرگس آقاخاني، جلال رضائي‌نور (1396)، بررسي عوامل مؤثر در تدوين استراتژي‌‌هاي برندسازي دانشگاه‌‌هاي مبتني بر آموزش الكترونيكي، فناوري آموزش، دوره 11، شماره 3، صص. 236-221.

 

33.   محمد رضا شيخ بهايي؛ جلال رضائي نور (1396)، كاربردهاي داده‌كاوي متني در حوزه مديريت دانش زنجيره خدمات دولت‌الكترونيكي، فصلنامه‌ي مديريت فناوري اطلاعات، دوره 9 شماره 6، بهار 1396، صص. 60-39.

 

34.   ميثم جهاني، جلال رضايي نور، مهدي مهدوي،  اسماعيل هداوندي (1396)، ارائه مدلي جهت پيش بيني بيماري ديابت با استفاده از شبكه عصبي، مديريت سلامت، دوره 20، شماره 67، صص. 35-24.

 

35.   جلال رضايي‌نور، فاطمه سادات لساني (1396)، سيستم پيشنهاد دهنده زمينه‌آگاه براي انتخاب گوشي تلفن همراه با تركيب روش‌هاي تصميم‌گيري جبراني و غيرجبراني، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 32، شمراه 4، صص. 1228-1203.

 

36.   جلال رضائي نور، محمد موسوي صالح (1396)، ارزيابي و رتبه دهي ريسك هاي مشاركت هاي عمومي _خصوصي پروژه هاي تامين آب با استفاده از روش هاي FMEA و Fuzyy Synthetic Evaluation :مطالعه موردي استان قم، مجله تحقيقات منابع آب ايران، دوره 13، شماره 4، صص 117-100.

 

37.   فاطمه ابراهيمي، امير افسر، جلال رضايي نور، علي قنبري سرخي (1396)، روش موثر هوشمند جهت پيش بيني بار الكتريكي كوتاه مدت، مجله علمي پژوهشي شريف، مهندسي صنايع و مديريت شريف، دوره 33 شماره 1، صص. 54-43.

 

38.   جلال رضائي نور، بهزاد لك، محمد جواد جعفري (1396)، ارائه مدل ارزيابي بلوغ مدبربت دانش مبتني بر عوامل اساسي موفقبت مدبربت دانش، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوره 5 شماره 20، صص. 144-121.

 

39.   سيد مهدي روحاني‌پور، جلال رضايي‌نور، محمد احساني‌فر (1396)، بهبود كيفيت محصول با تركيب خانه كيفيت فازي و برنامه‌ريزي آرماني مورد‌كاوي گروه صنعتي پليمر بوشهر، دوره 7 شماره 3، صص. 199-186.

 

40.   جلال رضائي نور، الميرا سادات مذنب امامزاده، حامد ذاكر (1397)، شناسايي و اولويت‌بندي ريسك‌هاي سيستم تأمين و توزيع آب با رويكرد تركيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي و توديم توسعه‌يافته (موردي: شهرستان قزوين)، فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، دوره8 شماره 1، صص. 80-67.

 

41.   جلال رضائي نور، محمدرضا محبتي، محمد حسين معصومي كاشاني (1397)، ارزيابي كيفيت خدمات بيمارستاني در استان قم با رويكرد توسعه گردشگري پزشكي با تركيب فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي و روش توديم، فصلنامه گردشگري و توسعه، دوره 7 شماره 1، صص. 20-40.

 

42.   جلال رضائي نور، احمد حاتمي، علي تالش كاظمي (1397)، ارزيابي كيفيت زندگي در مناطق شهري با استفاده از تكنيك ISM,FAHP,WASPAS (مورد مطالعه:شهرستان قم)، فصلنامه برنامه ريزي توسعه كالبدي، دوره 3 شماره 6، صص. 46-26.

 

43.   جلال رضائي نور، يونس حسن زاده، عماد جمشيدي (1397)، شناسايي راههاي مواصلاتي استان قم، فصلنامه راهور، دوره 15 شماره 42، صص. 83-63 .

 

44.   جلال رضائي نور، مجتبي مشايخي (1397)، بررسي تاثير ابنترنت اشبا بر عملكرد سازماني با در نظر گرفتن نقش واسطه اي خلق دانش مورد كاوي (بانك مهر اقتصاد استان تهران)، فصلنامه علوم و فنون مديريت اطلاعات، دوره 4 شماره 2، صص. 18-1، (DOI): 10.22091/STIM.2018.3216.1213.

 

45.   جلال رضائي نور، مهران سلطاني، محسن عاقلان (1397)، توسعه مدلي براي برنامه ريزي توسعه با تأكيد بر پارامتر هاي محيط زيست، انرژي و اقتصاد مبتني بر روش تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي آرماني، نشريه محيط زيست طبيعي، دوره 71 شماره 2، صص. 184-169.

 

46.   جلال رضائي نور، منصوره ياري ايلي، يعقوب فرجامي (1397)، مديريت ترافيك بر بستر شبكه هاي بين خودرويي، فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك، شماره 50، صص. 166-121.

 

47.   زهرا روزبهاني، جلال رضائي نور، منصوره ياري ايلي، راضيه قباسي (1397)، ارائه الگوريتم تركيبي پالايشي- پوششي انتخاب ويژگي و كاربرد آن در كاهش بعد داده هاي بيان ژن، مجله محاسبات نرم، دوره 7 شماره 2، صص. 1-23.

 

48.   قاسم آذري آراني، جلال رضائي نور (1397)، شناسايي شاخص هاي موثر بر خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي (مرور ادبيات نظام مند)، فصلنامه رشد فناوري، دوره 14 شماره 56، صص. 27-17.

 

49.   جلال رضائي نور، غفران سعدي، امير حسين اكبري (1397)، طراحي سيستم تصميم يار جهت تشخيص و پيش بيني بيماري قلبي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي: مطالعه موردي بيمارستان آيت الله گلپايگاني قم، راهبردهاي مديريت در نظام سلامت، دوره 3 شماره 4، صص. 331-320.

 

50.   قاسم آذري آراني، جلال رضائي نور (1398)، توسعه مدل ساختاري فرايندهاي خلق دانش ملي با استفاده از تركيب روش‌هاي دلفي و مدلسازي ساختاري تفسيري، نشريه فناوري آموزش، دوره 13 شماره 3، صص. 552-537.

 

51.   كاويان رحماني، جلال رضائي نور (1398)، ارزيابي و رتبه‌بندي رستورانهاي شهرستان تاكستان به روش توديم فازي با توجه به عوامل مؤثر  بر رضايت مشتريان، فصلنامه مديريت توسعه و تحول (پذيرش شده)

 

52.   جلال رضائي نور، فهيمه يزديان (1398)، طراحي شبكه زنجيره تأمين حلقه بسته چهار سطحي با رويكرد يكپارچه سازي تصميمات اقتصادي، زيست محيطي و مسئوليت اجتماعي در قبال كارمندان، مجله مدلسازي در مهندسي (پذيرش شده).

 

53.   جلال رضايي نور، منصوره ياري ايلي، محمدحسين روزبهاني، اسماعيل هداوندي (1398)، بهينه سازي شبكه عصبي ELM در مسئله پيش بيني: مطالعه موردي تقاضاي فولاد خام كشور، فصلنامه مديريت توسعه و تحول (پذيرش شده)

 

54.   جلال رضائي نور، محمد سعيد عسگري (1398)، مطالعات تحقيقاتي در عصر پردازش ابري، فصلنامه فناوري آموزش (پذيرش شده)

 

55.   جلال رضائي نور، منصوره ياري ايلي (1398)، حمل و نقل بر بستر شبكه هاي بين خودرويي: مروري بر كاربردها و چالشها، فصلنامه علمي-ترويجي جاده (پذيرش شده)

 

56.   قاسم آذري آراني، جلال رضائي نور (1398)، شناسايي فرايند خلق و يادگيري دانش ملي و بررسي تاثير آن بر توليد ناخالص داخلي با درنظر گرفتن نقش واسطه‌اي هوش ملي، فناوري آموزش (پذيرش شده)

 

57.   Jafari, M., Akhavan, P., Rezaee Nour, J. And Fesharaki, M.N. (2007), ''Knowledge Management in Iran Aerospace Industries- Study on Critical Factors'', Aircraft Engineering and Aerospace Technology: an International Journal, Vol. 79 No. 4, pp. 375–389.

 

58.   Jafari, M., Akhavan, P. and Rezaee Nour, J. (2007), “An Application of Factor Analysis for Change Resolution: The Preliminaries of Knowledge Management Establishment", the International Journal of Knowledge, Culture & Change Management, Vol. 7 No. 5, pp. 89-102.

 

59.   Jafari, M., Rezaee Nour, J. (2008), “Developing a Knowledge Management Metric Model Based on Balanced Scorecard Methodology", the International Journal of Knowledge, Culture & Change Management, Vol. 8 No. 4, pp. 19-34.

 

60.   Jafari, M., Rezaeenour, J., Akhavan, P. (2009), “Identifying Progressive Route of Organizational Knowledge CreationTheory", World Applied Science Journal. Vol. 7 no. 10.

 

61.   Jafari, M., Rezaeenour, J., Akhavan, P. And Fesharaki, M.N. (2010), "Strategic Knowledge Management in Aerospace Industries: a Case Study", Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 82 No.1, pp. 60-74.

 

62.   Jafari, M., Rezaeenour, J., Mahdavi Mazdeh, M. and Hooshmandi, A. (2011), "Development and Evaluation of a Knowledge Risk Management Model for Project-based Organizations: A Multi-stage Study", Management Decision, Vol. 49 no. 3, pp.309 - 329

 

63.   Rezaeenour, J. and Niknam, M.  (2013), Enterprise Microblogging Tool to Increase Employee Participation in Organizational Knowledge Management- Advances in Computer Science: an International Journal (ACSIJ), Vol 2. no.3. pp. 44-47.

 

64.   Akhavan, P., Sanjaghi, M.E., Rezaeenour, J. and Ojaghi, H. (2014) "Examining the Relationships between Organizational Culture, Knowledge Management and Environmental Responsiveness Capability", VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. 44 no. 2, pp.228 - 248

 

65.   Amini, M. and Rezaeenour, J. (2014), “Early Fraud Detection for Online Auctions Using A Multiple-phased Modeling Method with a Neural Networks Ensemble Classifier”, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, Vol 2, pp. 560-567.

 

66.   Aghaee, H., Rezaee nour, J.,  Najafi Alamouti, R., Nakhee, A., Dehghanian, S. and Jafar Abad, M. (2014), Formation of the Next Generation of Smart Mobs using Mobile Networks, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol. 4, pp. 8-16.

 

67.   Amini, M., Rezaeenour, J. and Hadavandi, E. (2014), “Effective Intrusion Detection with a Neural Network Ensemble Using Fuzzy Clustering and Stacking Combination Method”, Journal of Computing and Security, Vol.1, No. 4, pp. 293-305.

 

68.   Tavakkoli, A., Rezaeenour, J., & Hadavandi, E. (2015). “A Novel Forecasting Model Based on Support Vector Regression and Bat Meta-Heuristic (Bat–SVR): Case Study in Printed Circuit Board Industry”. International Journal of Information Technology & Decision Making, Vol. 14 no. 1, pp. 195-215.

 

69.   Golpar-Rabooki, E., Zarghamifar, S., & Rezaeenour, J. (2015). Feature Extraction in Opinion Mining through Persian Reviews. Journal of AI and Data Mining, Vol. 3 no. 2, pp.169-179.

 

70.   Amini, M., Rezaeenour, J. and Hadavandi, E. (2015), “A Cluster-Based Data Balancing Ensemble Classifier for Response Modeling in Bank Direct Marketing”, International Journal of Computational Intelligence and Applications. Vol 14 No. 4, pp. 1-23.

 

71.   Amini, M., Rezaeenour, J., & Hadavandi, E. (2016). A Neural Network Ensemble Classifier for Effective Intrusion Detection Using Fuzzy Clustering and RBF Networks. International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 25 no. 2, pp. 33-63.

 

72.   Rezaeenour, J., Yari-Eili, M., Roozbahani, Z., & Ebrahimi, M. (2016). Prediction of Protein Thermostability by an Efficient Neural Network Approach. Journal of Health Management and Informatics, Vol. 3 no. 4, pp. 102-110.

 

73.   Amini, F. and Rezaeenour, J., 2016. Ranking Healthcare Centers Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS: Iranian Experience. International Journal of Applied, Vol 6 no.1, pp.25-39.

 

 

74.   Rezaeenour, J. and Mohammad-Lou, A. (2016), The Impact of Knowledge Management Processes on Agile Supply Chain (Case Study: Irankhodro Foundry Co.), African Journal of Environmental Assessment and Management, Vol. 21 no. 6, pp. 101-122.

 

75.   Roozbahani, Z., Rezaeenour, J., YariEili, M. and Katanforoush, A. (2017), An Analysis of Gene Expression Variations in Lymphoma Using a Fuzzy Classification Model, Journal of Health Management and Informatics, Vol. 4 no.1, pp. 1-6.

 

76.   Lak, B. and Rezaeenour, J. (2017), Effective Factors of Social Customer Knowledge Management (SCKM) in Organisations: Study of Electronic Service Providers in Iran, Journal of Information & Knowledge Management, Vol. 16 no. 2, pp. 1-24.

 

77.   Rezaeenour, J. Mousavi-Saleh, M. and Kolahkaj, A.R. (2017), Analyzing the Risk Factors of Private-Public Partnerships for Water Supply Projects Using Fuzzy Synthetic Evaluation: A Case Study of Iranian Water Supply Projects (Analysing Risk Factors for Water Supply Projects Using the FSE technique), Water Science and Technology: Water Supply, Vol. 18 no. 2, DOI: 10.2166/ws.2017.174.

 

78.   Modara, F., Rezaee-Nour, J., Sayehmiri, j., Maleki, F., Aghakhani, N., Sayehmiri, K. and Koohi,F  (2017), Prevalence of Internet Addiction in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis, Addiction and Health, Vol. 9 no. 4, DOI: http://dx.doi.org/10.22122/ahj.v9i4.439

 

79.   Rezaeenour, J., Eili, M.Y., Hadavandi, E. and Roozbahani, M.H., (2018) Developing a New Hybrid Intelligent Approach for Prediction Online News Popularity. International Journal of Information Science and Management (IJISM), Vol. 16 no. 1, pp. 71- 87.

 

80.   Lak, B. and Rezaeenour, J. (2018), Maturity Assessment of Social Customer Knowledge Management (SCKM) Using Fuzzy Expert System, Journal of Business Economics and Management, Vol. 19 no. 1, pp. 192–212. https://doi.org/10.3846/16111699.2018.1427620

 

 

 

 مقالات ارائه شده در همايشهاي ملي و بين المللي

1.      جلال رضائي نور، سيد مسعود ميركاظمي، عزيزالله معمارياني (1383)، سنجش عملكرد بخش هاي نگهداري و تعمير سازمانهاي صنعتي، دومين همايش تخصصي مهندسي صنايع

 

2.      مصطفي جعفري، جلال رضائي نور، رضا حسنوي (1385)، بازنگري روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري: يك رويكرد كل نگر، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت

 

3.      مصطفي جعفري، سيد اصغر ابن الرسول، جلال رضائي نور، پيمان اخوان (1386)، مطالعه تطبيقي رويكردهاي اندازه­گيري دارائيهاي دانش، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع ايران

 

4.      مصطفي جعفري، كامران شهانقي، پيمان اخوان، جلال رضائي نور (1386)، توسعه مدل ديناميكي مديريت دانش در سازمانهاي دانش محور، پنجمين بين المللي مهندسي صنايع ايران

 

5.      سيد مسعود ميركاظمي، عزيزالله معمارياني، احمد ماكوئي، مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1386)، چهارمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعمير

 

6.      جلال رضائي نور، حامد موسوي راد، حميد خواجويي (1387)، توسعه مدلي جهت تبيين جايگاه فرهنگ، ساختار و فناوري دانشي سازمان در مديريت ارتباط با مشتري، پنجمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

7.      جلال رضائي نور، مليحه باقري دهنوي، مهري فياضي، امير افسر (1391)، ارزيابي نقش مديريت دانش مشاركتي بر افزايش يكپارچگي زنجيره تامين، همايش ملي تجربه نگاري، تجربه كاوي و مديريت دانش در سازمان، دانشگاه امام حسين (ع)

 

8.      مليحه باقري دهنوي، جلال رضائي نور، سيد حسن هاني زواره اي طبا (1391)، ارائه مدلي مفهومي براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان­هاي دولتي، كنفرانس ملي مهندسي نرم افزار لاهيجان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

 

9.      سعيده مسجد جامعي، جلال رضايي نور و فرانك فتوحي قزويني(1391)، استفاده از كد پاسخگويي سريع در واقعيت افزود، كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان

 

10.   مهري فياضي، فرانك فتوحي، علي رمزي، جلال رضايي نور (1391)، دسته بندي الگوريتم‌هاي مطرح در مسيريابي هوشمند كاراكترهاي محيط بازي تلفن همراه، كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان

 

11.   فروغ السادات شبيري، جلال رضائي نور، سكينه شريفي (1392)، ارائه يك سيستم به منظور مديريت دانش پروژه ها در فاز اجرايي، همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار، دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 

12.   سميرا يوسفي ناغاني، محمد مهدوي­زاده و جلال رضايي نور (1392)، ارائه روشي براي در نظر گرفتن ارتباط مكاني نقاط تصوير در الگوريتم تحليل مولفه­هاي مستقل، شانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون

13.  
- آتوسا فيلي، فرانك فتوحي، جلال رضايي نور (1392)، انتقال امن و بلادرنگ سرويس بليط سيار از طريق بستر
 GPRS، اولين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الكترونيكي، انجمن علمي تجارت الكترونيكي ايران، برج ميلاد، تهران

 

14.   جلال رضايي نور ، حميدرضا ضرغامي، ياسر ممشي (1392)، بررسي تأثير فرايندهاي مديريت دانش بر توانمندسازي كاركنان در سازمان تامين اجتماعي )مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي، دانشگاه پيام نور، قم

 

15.   زهره گلي ملك آبادي ،محمدكاظم اكبري ،مرتضي سرگلزايي جوان،جلال رضايي نور (1392)، بررسي مدلهاي مختلف استقرار دانش در بستر رايانش ابري وارائهراهكارمديريتدانشبابهرهگيريازپايگاهداده No SQL و رايانش ابراي، پنجمين كنفرانس فناوري اطلاعات و دانش، دانشگاه شيراز

 

16.   فاطمه اردكاني، فرانك فتوحي، جلال رضايي‏نور (1392)، بررسي و ارزيابي طراحي بازي‏هاي چندرسانه‏اي زبان در محيط آموزش سيار، پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران، دانشگاه آزاد اسلامي گناباد

 

17.   سميرا يوسفي ناغاني، خديجه خشنوا طاهر، جلال رضايي‏نور (1392)، پياده سازي امنيت و انكارناپذيري در مكالمات تلفني، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاهآزاداسلاميواحدرودسرواملش

 

18.   آتوسا فيلي، فرانك فتوحي، جلال رضايي‏نور (1392)، پيام هاي همه پخشي در شبكه هاي موردي بين خودرويي، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاهآزاداسلاميواحدرودسرواملش

 

19.   بهنام مهدي خشوعي، جلال رضائي نور (1392)، داشبوردهاي مديريتي گامي بسوي هوشمندي مدارس، همايش ملي فناوري هاي نوين در تعليم و تربيت، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

 

20.   عاطفه شرفي، جلال رضائي نور (1392)، روش ارزيابي HRD مبتني بر شبكه هاي عصبي BP، كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي، شيراز

 

21.   فريبا اسلامپناه، فرانك فتوحي قزويني، جلال رضائي نور (1392)، سلامت سيارو خدمات مبتني بر مكان در پياده سازي برنامه پزشك ياب، دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، دانشكده فني شهيد مفتح همدان

 

22.   پيمان متقي، جلال رضائي نور، جواد زواري (1392)، يكپارچه سازي اطلاعات در بستر هوش تجاري : مطالعه موردي پياده سازي داشبورد مديريتي شركت پارس خودرو، كنفرانس ملي مديريت و حسابداري، موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي، صفاشهر، شيراز

 

23.   محمد متو، جلال رضائي نور، اسماعيل هداوندي (1392)، ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در زنجيره تامين تامين شركت آلفا مدار صنعت با استفاده از تكنيك خوشه بندي، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

24.   فتانه فرحبخش، جلال رضائي نور (1392)، ارزيابي كارايي پارامترهاي موثر در روش Wavwshrink در حذف نويز از سيگنال گفتار، اولين همايش تخصصي علوم فناوري و سامانه هاي مهندسي برق، دانشگاه پيام نور استان تهران

 

25.   مهدي نيكنام، جلال رضائي نور (1392)، ميكروبلاگينگ ابزاري براي افزايش مشاركت كاركنان در مديريت دانش سازمان، همايش تخصصي بررسي ابعاد شبكه هاي اجتماعي، پژوهشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي- تهران

 

26.   طاهره پيام مقدم ، جلال رضايي نور،حميدرضا ضرغامي، 1392) بررسي اثرات و زمينه هاي به كارگيري شبكه هاي اجتماعي در تسهيل بهره برداري از قابليت هاي فرآيند مديريت دانش در سازمان ، اولين كنفرانس حسابداري و مديريت

 

27.   سودابه ايمان زاده، امير افسر، جلال رضايي نور(1392) ، بررسي زنجيره تامين آموزشي (دانشگاه)، همايش بين المللي مديريت

 

28.   زينب فولادي، سيد حسن هاني زواره طبايي، يعقوب فرجامي، جلال رضايي نور، كشف حملات بات نت ها بر اساس رفتار ترافيكي شبكه، (1392) ، دومين همايش ملي كامپيوتر

 

29.   حجت اسماعيلي ، سيد حسن هاني، جلال رضايي نور(1392) ، آناليز عملكرد پروتكل AOVD تحت حمله سياه چاله در شبكه هاي موردي متحرك، همايش منطقه اي بهينه سازي روش هاي محاسبه نرم در مهندسي كامپيوتر

 

30.   حجت اسماعيلي ، سيد حسن هاني، جلال رضايي نور(1392) ، انواع معماري هاي سيستم تشخيص نفوذ در شبكه هاي موردي متحرك، همايش منطقه اي بهينه سازي روش هاي محاسبه نرم در مهندسي كامپيوتر

 

31.   عفت گلپر رابوكي، جلال رضايي نور ، ساقي السادات ضرغامي فر(1392) ، استخراج ويزگي ها در انديشه كاوي مورد استفاده در متون فارسي، دومين همايش ملي كامپيوتر

 

32.   جلال رضايي نور، (1392) ، بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي منطبق بر مديريت دانش در مديريت پروزه براي رسيدن به مزيت رقابتي مطالعه موردي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي نور  ، كنفرانس ملي حسابداري ومديريت

 

33.   جلال رضايي نور ، رقيه تجار الموتي،محمد جعفر آباد،خبات عبدي(1392) ، عوامل كليدي در تشكيل يك جمعيت هوشمند، ششمين كنفرانس ملي مديريت دانش

 

34.   هادي پرياني برزگي، جلال رضائي نور، رحيم فوكردي(1392)، خوشه بندي مشتريان كارت اعتباري بانك بر اساس الگوريتم بهينه ساز مبتني بر حركت آشفته مورچه ها (CAC)، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات

 

35.   زينب موحدي، امينه مازندراني، جلال رضائي نور،(1392) ، بررسي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي بين خودرويي: بررسي و مقايسه، كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات

 

36.   خديجه خشنواطاهر، بهروز مينايي بيدگلي، جلال رضائي نور،( 1392)مروري بر روشهاي دسته بندي سلسله مراتبي اسناد متني با ديد مقايسه اي، دومين كنفرانس ملي كامپيوتر

 

37.   ميرمحمد توكلي، جلال رضائي نور، اسماعيل هداوندي، (1392) ، مرروي بر بكارگيري SVR در مسائل پيش بيني و بررسي روشهاي تنظيم پارامترهاي SVR، دومين كنفرانس ملي كامپيوتر

 

38.   احمد غيور، سروش خسروي، سعيد ديناروند، جلال رضايي نور(1392)، بررسي روش اجراي بزرگراه طبقاتي شهيد صدر، اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه هاي ساخت

 

39.   الهام يوسفي,جلال رضايي نور,ماريه براتي(1392)، بررسي روش هاي مورد استفاده در ارزيابي عملكرد اقتصاد دانش هحور كشور هاي آسيا و خاورهيانه، اولين همايش ملي مديريت كسب و كار

 

40.   شهاب الدين احمدي،رحيم فوكردي،جلال رضايي نور،(1392) بهبود مديريت جريانات مالي در زنجيره تأمين، كنفرانس بين المللي مديريت چالش ها و راهكارها، شيراز

 

41.   محمد عسگري ، جلال رضايي نور ، حميدرضا بهرامي (1393)، ارايه مدلي براي ارزيابي عملكرد پروزه هاي CRM(مورد مطالعه : شعب بانك پارسيان استان قم)، ششمين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي

 

42.   سودابه ايمان زاده، فرانك فتوحي، جلال رضايي نور (1393)، بررسي بازي هاي مبتني بر مكان، چهارمين همايش بين المللي مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و كامپيوتر

 

43.   فاطمه صوفي وند، سعيده رنجبر، جلال رضايي نور(1393)،  بررسي عوامل مهم در خريد اينترنتي B2Cو عوامل موثر بر خريد مجدد، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات

 

44.   سعيده رنجبر ، فاطمه صوفيوند ، جلال رضايي نور(1393)،  بررسي اثر ريسك و كيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان در بانكداري الكترونيكي، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات

 

45.   منصوره ياري ايلي، سيد جمال حسيني، جلال رضايي نور(1393)، مطالعه كاربردهاي RFIDدر مديريت زنجيره تامين ، نهمين سمپوزيم پيشرفتهاي علوم و تكنولوزي

 

46.   جلال رضايي نور، حافظ قاسمي ، علي حيدري، (1393)، پيش بيني نرخ تورم ماهانه در ايران با رويكرد مدل هاي سري زماني ، اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت، حسابداريو علوم اجتماعي

 

47.   جلال رضايي نور،بهنام خوش سفر،اكبر خالقي، فرانك فريدوني(1393)، ارائه مدلي براي بررسي تاثير  كيفيت رابطه زنجيره تامين برروي استراتژي تعاوني در سازمان هاي خدماتي، ششمين كنفرانس بين المللي مديريت،كارآفريني و توسعه اقتصادي

 

48.   موسي آذري ، جلال رضايي نور(1393)، ارزيابي چابكي سازماني در شركت هاي توليدي، اولين همايش منطقه اي فناوري اطلاعات برق پايش

 

49.   الهام يوسفي،جلال رضايي نور، فروغ شبيري،(1393) بررسي مدل عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات، مركز آموزش فني و حرفه اي همدان

 

50.   نداشاهپوري،جلال رضايي نور، بهنوش شاهپوري آراني (1393)، بررسي يكپارچگي بين برنامه ريزي منابع انساني (ERP) و مديريت ارتباط با مشتري (CRM)

 

51.   نجمه تقي زاده، لاله مداح علي، امير افسر، جلال رضائي نور (1393)، مديريت ريسك زنجيره ي تامين عامل گرا، همايش ملي الكترونيكي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه، مركز پژوهشهاي زمين كاو

 

52.   منصوره ياري ايلي، آلا نداوندي، جلال رضائي نور (1394)، بررسي روش ميوچوال اينفورميشن در انتخاب مشخصه، دومين همايش ملي پژوهشهاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه تهران

 

53.  عباس غلامزاده، جلال رضائي نور، سروش خسروي (1394)، بررسي تاثير حمايت و رهبري مديريت در پياده سازي مديريت دانش در سازمان فاواي شهرداري مشهد، كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات و مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

 

54.   فرزانه رحمانيان فر، جلال رضائي نور، سروش خسروي (1394)، ارزيابي معماري سازماني شهرستان جهرم، هفتمين كنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري، دانشگاه فردوسي مشهد.

 

55.   جلال رضائي نور، علي امخواني صمدي، نرگس آقاخاني (1395)، ارائه مدل رنجيره اي دانش سازمان، دومين كنفرانس بين المللي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات.

 

56.   علي درودي، جلال رضائي نور، مهدي غضنفري نصرآباد (1395)، رتبه بندي  بانكهاي منتخب ايران با تكنيك بولزاي بولزاي براي داده هاي بازه اي بااستفاده از شاخصهاي سيستم رتبه بندي  CAMEL ، دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مكانيك، صنايع و هوافضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

 

57.   جلال رضائي نور، مريم نوروزي (1395)، رتبه بندي عملكرد نمايندگي‏هاي بيمه آلفا با تركيب روشهاي بهترين-بدترين و الكتره، اولين كنفرانس جامع علوم مهندسي در ايران، منطقه آزاد تجاري اقتصادي بندر انزلي.

 

58.   محمد دانش دزفولي، جلال رضائي نور، مقداد حاجي محمدعلي جهرمي (1394)، شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر زنجيره تامين صنعت نفت و گاز در شرايط تحريمي با استفاده از تئوري سه شاخگي، كنفرانس بين المللي تحقيقات كاربردي درمديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد و حسابداري با رويكرد توسعه كسب و كار، موسسه آموزش شهر تهران.

 

59.   عباس غلامزاده، جلال رضائي نور  (1395)، سيستم يكپارچه پرداخت الكترونيك شهرداريها، تلفيق پرداخت الكترونيك و هوش تجاري، سومين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي، موسسه مديران ايده پرداز پايتخت.

 

60.   Rezaeenour, Jalal. And Nazaridoust, Maryam (2012), Data Mining Application in Analysis of Knowledge Management Gaps, 2nd World Conference on Soft Computing (WConSC (2012), Ministry of Communication and Information  Technologies of the Republic of Azerbaijan.

 

61.   Amini, Mohammad,  Jalal Rezaeenoor, and Esmaeil Hadavandi (2013), The Application of EnsembleClassification Techniques in Network Intrusion Detection: a Review, 1st National Conference on New Approaches in Computer Engineering and Information Retrieval, Islamic Azad University, Roudsar-Branch 

 

62.   Masoud Rezaei Rad, Jalal Rezaeenour (2015), Using Analytical Hierarchy Process to Rank Methodologies of Classic and Agile Enterprise Architecture based on Software Engineering Process Models, International Conference on Economics, Management and Social Sciences ,International Center of Academic Communication, Spain.

 

 
پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي راهنمايي شده

- سميه فرهنگ اديب، ارائه مدلي جهت ارزيابي پروژه هاي ECRM با استفاده از كارت امتيازي متوازن، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، شهريور 1391

 

- سروش خسروي، تبيين مدل مرحله اي پياده سازي سيستم مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي : گروه شركت هاي همكاران سيستم)، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهرالبرز، شهريور 1391

 

- مليحه باقري دهنوي، ارزيابي آمادگي الكترونيكي با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چندشاخصه: مورد مطالعه استان قم، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، آبان 1391

 

- هابيل ديماذر، تحليل فاكتورهاي پذيرش مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، اسفند 1391

 

-امير محمد توكلي، توسعه يك مدل پيش بيني توزيع شده و مبتني بر عامل: مطالعه موردي داده هاي فروش بردهاي مدارات چاپي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392

 

-محمد متو، تقسيم بندي مشتريان بطور هوشمند براي استراتژيهاي بازاريابي مبتني بر الگوريتمهاي متاهيوريستيك، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392

 

- محمد جواد جعفري، طراحي و توسعه مدلي براي سنجش بلوغ مديريت دانش و استراتژي سنجي آن جهت پياده سازي سيستم مديريت دانش، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392

 

- محمد اميني ولاشاني، طراحي و توسعه مدلي براي تشخصي نفوذ با استفاده از تركيب تكنيك هاي كلاسبندي در داده كاوي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392

 

- محمد مهدي مهدوي، ارائه مدلكاربرديمميزيدانشبارويكردفازي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392

 

- ياسر ممشي، شناسايي رابطه بين فرايندهاي مديريت دانش با توانمندسازي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهرالبرز، مهر 1392

 

- علي آرمات، بررسي تاثير فرآيند هاي مديريت دانش بر مزيت رقابتي سازمان: مطالعه موردي شركت ايران ترانسفو، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهرالبرز، مهر 1392

- سميه قصوري، بررسي عوامل كليدي تاثيرگذار بر روي اعتماد كاربران شبكه هاي اجتماعي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهر البرز، بهار 93

 

-احسان پر نور ،ارائه مدل جديد پيشنهادگر منابع دانشي بر اساس مدل فضاي برداري.پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، تابستان 93

 

- ميثم جهاني، طراحي يك سيستم پشتيبان تصميم گيري جهت تشخيص  و پيش بيني بيماري ديابت ، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، تابستان 93

 

- موسي الرضا غلامي ،توسعه مدل پيش بيني بر مبناي تكنيك هاي منطق فازي و راف ست و الگوريتم ژنتيك براي پيش بيني بازار سهام، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، تابستان 93

 

- محمد عسگري، ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري در شعب بانك پارسيان استان قم با استفاده از كارت امتيازي متوازن، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني ،دانشگاه ازاد اسلامي واحد نراق. تابستان 93

 

الهام حسيني رضي، ارائه مدلي براي استخراج استراتژي مديريت دانش، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، موسسه آموزش عالي مهر البرز، پاييز 93

 

عليرضا يارجانلي، ارائه روش تركيبي و مفهومي جديد براي بسط پرس و جوي متون در سيستمهاي بازيابي اطلاعات، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، بهمن 93

 

محمدرضا شيخ بهايي ارائه مدل مفهومي مديريت دانش زنجيره تامين تجارت الكترونيك G2C، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، زمستان 1393.

 

محسن نخجواني، استخراج شاخصهاي طراحي وب سايت دانشگاهي دسته بندي آنها بر اساس ماهيت و مدل ارزيابي رضايت كاربران و بررسي تاثير آنها بر رضايتمندي كاربران: مورد مطالعه وب سايت دانشگاه قم، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، ارديبهشت 94

 

منصوره ياري ايلي، ارائه مدل تامين فرآوري و عرضه فولاد جهت پيش بيني مصرف فولاد با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهرماه 94

 

فرناز نجارباشي تهرانپور، توسعه سيستم خبره ارزيابي بلوغ ECRM (مطالعه موردي : بانك سامان)، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهر البرز،  آذرماه 94

 

محمدجواد مهرآبادي، ارائه چارچوبي براي ايجاد يك سيستم تصميم يار انتخاب منابع انساني، براي تصدي پست‌هاي سازماني با استفاده از رده‌بندي فازي در داده‌كاوي (مطالعه موردي دانشگاه قم)، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، شهريور 1394.

 

مريم بهزاد پور، تقابل با حملات اينترنتي با استفاده از الگوريتم انتخاب معكوس، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، زمستان 1394.

 

نيما غضنفري مطلق، ارائه يك مدل قيمت گذاري پويا براي فروشگاههاي الكترونيك، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، زمستان 1394.

 

عبدالمجيد شيخ شعاعي، شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش بااستفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره ، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، دانشگاه قم، شهريور 1395

 

سيد مهدي اردستاني، طراحي سيستم تصميم يار رتبه بندي شركتهاي پخش ايران، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم  مهرماه 95.

 

فرزانه عنايتي بيدگلي، ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي مركز رشد با تركيب رشوهاي كارت امتيازي متوازن و تحليل شبكه اي و پرومته با داده هاي تركيبي (قطعي، فازي، خاكستري)،  پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، دانشگاه قم، پاييز 1396.

 

مهران سلطاني، توسعه مدلي براي برنامه ريزي توسعه با تاكيد بر پارامترهاي محيط زيست انرژي و اقتصاد مبتني بر روش تحليل سلسله مراتبي و روش برنامه ريزي آرماني فازي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، دانشگاه قم، پاييز 1396.

 

مهرآفاق ناروئي، بررسي تاثير مديريت دانش و تعهد سازماني در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري، مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، دانشگاه قم، زمستان 1396.

 

مانا لطيفي درزيولي، شناسايي و مدل سازي عوامل فرهنگ ايمني با استفاده از روش معادلات ساختاري و سنجش سطح فرهنگ ايمني در شركت راه آهن ج.ا.ا، مطالعه موردي كاركنان عملياتي راه آهن ناحيه تهران، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، دانشگاه قم، زمستان 1396.

 

شكوفه مومن زاده خولنجاني، توسعه روش الكتره براي حل داده هاي مركب در فضاي خاكستري جهت ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، دانشگاه قم، زمستان 1396.

 

مرضيه باباياري، شناسايي و اولويت بندي عوامل بحراني موفقيت بيمارستان هوشمند با روش نظريه زمينه اي و رتبه بندي آنها با روش DEMATEL فازي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، دانشگاه قم، زمستان 1396.

 

بهزاد لك، طراحي مدل ارزيابي بلوغ مديريت دانش مشتري و پياده سازي آن با سيستم خبره، پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، زمستان 1396


سوابق كاري

مديريت امور فناوري اطلاعات دانشگاه قم، 1392 تا كنون

مديريت گروه مهندسي صنايع دانشگاه قم، 94-1390

مدير مسئول دوفصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم، 95-1393

كارشناس مسئول سيستم و روشها در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 83-1381

رئيس اداره تضمين كيفيت در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 86-1383

رئيس اداره آموزش در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 88-1386

نماينده مدير عامل در سيستم مديريت كيفيت در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 86-1385

مدير بخش هوش تجاري شركت نماسامانه عصر، 89-1388


تجربيات اجرايي:

طراحي و اجراي سيستم خريد اقتصادي در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت ريسك از دست رفتن دانش كاركنان در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت آموزش‌هاي كوتاه مدت در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت دانش در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم مديريت پيكره‌بندي محصولات در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم طراحي و توسعه محصولات در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2000 در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا


دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ارائه شده در موسسات:

 

رديف

عنوان آموزش

موسسه آموزشي

مدت (ساعت)

1

آشنايي با مديريت دانش

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

32

2

مديريت دانش پروژه

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

48

3

ارزيابي و بلوغ مديريت دانش

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

8

4

مديريت دانش در سازمانهاي تحقيق و توسعه

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

8

6

دوره جامع مديريت دانش

شركت مگفا

24

7

انجمن هاي خبرگي (COPs)

شركت مگفا

8

8

فرهنگ سازي مديريت دانش

شركت نوداك

4


 آشنايي با زبان­هاي خارجي:
1- زبان انگليسي در حد عالي

 

تعداد بازديد اين صفحه: 34532
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشكده فني و مهندسي - گروه مهندسي صنايع
مجری سایت : شرکت سیگما