شنبه 3 فروردين 1398   18:51:58
Fa En
ارتباط با ما


آدرس پژوهشكده: قم-بلوار الغدير-بعد از شهرك قدس-دانشگاه قم-ساختمان مركزي
تلفن: 32103353-025
رویدادها
سمينار((موضوعات ويژه در مهندسي احيا درمان و دارو رساني))
آخرين ويرايش صفحه
چهارشنبه 29 اسفند 1397 17:07:43
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 220349
تعداد بازديد از سايت: 72769354
تعداد بازديد زيرپورتال: 220349
اين زيرپورتال امروز: 185
در امروز: 22075
اين صفحه امروز: 185
اخباراخبار


جهان امروز با مسائلي چون گرم شدن زمين، انواع آلودگي ها، افزايش مقدار گازهاي گلخانه اي و مواجه است كه اين مسائل به طور بالقوه مي تواند منجر به انقراض نوع بشر شود. بنابراين حفظ محيط زيست و استراتژي هاي مربوط به آن خيلي زود در اولويت برنامه ها، به عنوان يك نوآوري مهم سازماني قرار گرفت. سازمان از يك طرف بايد به سوددهي و مزيت رقابتي، از طرف ديگر به از بين بردن يا به حداقل رساندن ضايعات (انرژي، توليد گازهاي گلخانه اي، شيميايي/خطرناك، مواد زائد جامد) توجه مي كرد. اينجا بود كه ايده زنجيره تامين سبز مطرح شد و خيلي زود نظر همگان را به خود جلب كرد.
مديريت زنجيره تأمين سبز، يكپارچه كننده مديريت زنجيره تأمين با الزامات زيست محيطي در تمام مراحل طراحي محصول، انتخاب و تأمين مواد اوليه، توليد و ساخت، فرايندهاي توزيع و انتقال، تحويل به مشتري و بالاخره پس از مصرف، مديريت بازيافت و مصرف مجدد به منظور بيشينه كردن ميزان بهره وري مصرف انرژي و منابع همراه با بهبود عملكرد كل زنجيره تأمين است. در بررسي اثرات زيست محيطي فعاليت هاي زنجيره تأمين به تحليل اثرات محصولات بر محيط زيست به كمك رويكردي كلي نگر (شامل تحليل دوره عمر محصول از آغاز تا پايان عمر آن) پرداخته مي شود.

در اين رويكرد كليه اثرات بوم شناختي (علم عادت و نحوه زندگى موجودات و تعامل آنها با محيط) هر فعاليت در مراحل مختلف عمر محصول مانند مفهوم محصول، طراحي، تهيه مواد خام، ساخت و توليد، مونتاژ، نگهداري، بسته بندي، حمل و نقل و استفاده مجدد محصول اندازه گيري و در طراحي محصول لحاظ مي شود.

در چنين شرايطي به عنوان يك نتيجه ‏گيري‏ از تغييرات مذكور دريافتند كه اين تغييرات در طولاني مدت براي مديريت سازمانشان كافي‏ نيست. آنها بايد در مديريت شبكه همه‏ كارخانجات و شركت هايي كه وروديهاي سازمان‏ آنها را‌به طور مستقيم و غير مستقيم ‌تأمين‏ مي ‏كردند، همچنين شبكه شركت هايي مرتبط با تحويل و خدمات بعد از فروش محصول به‏ مشتري درگير مي ‏شدند. با چنين نگرشي‏ رويكردهاي "زنجيره تامين" و "مديريت زنجيره تأمين" پاي به عرصه وجود نهادند.

روز دوشنبه 6 اسفندماه 1397 جلسه اي در خصوص ايجاد گروه پژوهشي زنجيره تأمين سبز به پيشنهاد جناب آقاي دكتر ياوري عضو هيأت علمي گروه صنايع، در پژوهشكده محيط زيست دانشگاه قم برگزار شد. رايزني پيرامون ايجاد اين گروه پژوهشي انجام شد و روند اجرا در حال بررسي مي باشد.


-----------------------------------------------------------------------------


در راستاي تعامل بيشتر دانشگاه با واحدهاي صنعتي استان و تقويت زمينه هاي همكاري و ارتباط سازنده دانشگاه و صنعت از طريق سوق دادن فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي به سمت نيازهاي واقعي استان، جلسه اي با حضور نماينده كارخانجات پتروشيمي شهرك هاي صنعتي استان قم با موضوع معرفي ظرفيت ها وتشريح عناوين مشكلات و معضلات پيش رو و معرفي توانمنديهاي علمي و تخصصي گروههاي مرتبط دانشگاه در روز يكشنبه مورخه 97/11/21  ساعت 9 درمحل پژوهشكده محيط زيست دانشگاه قم برگزار گرديد. دراين جلسه نماينده كارخانجات پتروشيمي شهرك هاي صنعتي استان قم، به معرفي توانمنديهاي خود پرداخت. و در خصوص توانمنديهاي دانشگاه جهت همكاري علمي بحث و گفتگو شد. در اين جلسه جناب آقاي دكتر خوشگفتارمنش رئيس پژوهشكده محيط زيست ، دكتر احساني معاون پژوهشي دانشكده علوم پايه ، دكتر صديقي معاون پژوهشكده محيط زيست و مهندس كاظمي نماينده كارخانجات پتروشيمي شهرك هاي صنعتي استان قم حضور داشتند.

-----------------------------------------------------------------------------  تصويب طرح پژوهشي با استانداري قم تحت عنوان : مطالعه ريزگردها در استان قم و بررسي اثرات آن با استفاده از فناوري سنجش از دور ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي

  به همت اعضاي هيأت علمي محترم گروه مهندسي عمران و گروه پژوهشي آلاينده هاي زيست محيطي پژوهشكده محيط زيست دانشگاه قم، جناب آقاي دكتر رجايي، جناب آقاي دكتر جباري، جناب آقاي دكتر برات مجردي (عضو هيات علمي گروه عمران دانشگاه علم و صنعت) و مهندس نيما روحاني دانشجوي دكتري مهندسي عمران دانشگاه قم و دكتر فتاحي از سازمان جهاد كشاورزي استان قم، طرح مطالعه ريزگردها در استان قم و بررسي اثرات آن با استفاده از فناوري سنجش از دور ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي به تصويب رسيد.
  هدف اصلي اين طرح پژوهشي، بررسي پديده گردوغبار اعم از مطالعه علل و منابع توليد ريزگرد و منشأيابي آن در استان قم با استفاده از RS و GIS مي باشد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

مذاكره جهت همكاري پژوهشي در خصوص كاهش آلاينده هاي نيروگاه سيكل تركيبي قم با پژوهشكده محيط زيست دانشگاه قم

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پژوهشكده سبز - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما