~~ ادامه اخبار ~~
نظر سنجي قالب گرافيكي جديد سايت دانشگاه قم: (قابل مشاهد روي تب لت و گوشي هاي هوشمند)
   
سايت جديد زيباتر و كاربرپسندتر است
سايت قبلي زيباتر و كاربرپسندتر بود
هر دو يكسان به نظر مي رسندCoffee

Coffee

Coffee

Coffee

Slice 1 - Image 1Slice 1 - Image 2Slice 1 - Image 3Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1Slice 2 - Image 2Slice 2 - Image 3Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1Slice 3 - Image 2Slice 3 - Image 3Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1Slice 4 - Image 2Slice 4 - Image 3Slice 4 - Image 4

ساختمان مركزيساختمان مركزي دانشگاه قم

سردر دانشگاه سردر دانشگاه قم

كتابخانهكتابخانه مركزي

نماي دانشگاهدانشگاه قم

خانه | بازگشت |
Guest (qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما