جمعه 5 خرداد 1396   21:21:13
شورای صنفی
معرفی شورای صنفی کارکنان
معرفي شوراي صنفي كاركنان دانشگاه قم

بر اساس آيه شريفه "و امرهم شوري بينهم" و به منظور تحقق و تقويت حضور كاركنان در امر تصميم گيري، مشاركت و همكاري در جهت نيل به اهداف دانشگاه، بهبود سيستمهاي سازماني، حفظ حقوق معنوي و مادي آنان، ايجاد بستر مناسب به منظور افزايش برآيند كاري، خلاقيت، همچنين نظارت بر نحوهي اجراي صحيح قوانين و مقررات اداري و ارتباط متقابل بين كاركنان و مديريت دانشگاه، شوراي صنفي كاركنان دانشگاه قم تشكيل گرديده و به استناد مفاد اساسنامه فعاليت خواهد نمود.

شوراي صنفي كاركنان دانشگاه قم با همت تعدادي از كاركنان به عنوان هيئت موسس به صورت خودجوش با تهيه اساسنامه شروع به كار كرد. پس از تهيه اساسنامه و تاييد آن توسط رياست دانشگاه اولين مجمع عمومي با فراخواني كاركنان جهت عضويت از طرف هيئت موسس در تاريخ 26/2/87 با عضويت و حضور 90درصدي كاركنان تشكيل شد. در اين مجمع ابتدا اساسنامه پيشنهادي هيئت موسس توسط اعضا با اكثريت آراء تصويب شد. سپس با برگزاري انتخابات اعضاي اولين شوراي مركزي براي يك دوره دو ساله انتخاب شد و از تاريخ 27/2/87 اين شورا كار خود را رسما آغاز نموده است.

در حال حاضر 315 نفر از كاركنان دانشگاه عضو شورا مي باشند. اين اعضا شامل كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مي باشند.
فايلها
asasname.pdf 95.256 KB اساسنامه شورای صنفی کارکنان دانشگاه قم
form.pdf 73.396 KB فرم عضويت شوراي صنفي كاركنان دانشگاه قم
اطلاعیه ها
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

شوراي صنفي كاركنان دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما