پنجشنبه 27 مهر 1396   20:07:45

اخبار دانشگاه

دانشگاه قم

سه شنبه 6 اسفند 1387 رؤسا و معاونين دانشگاه قم از بدو تأسيس
رديف
مسئوليت
نام و نام خانوادگي
تخصص حوزوي
تخصص دانشگاهي
سال شروع و پايان مسئوليت
1
بنيانگذار و رياست فقيد دانشگاه
مرحوم آيت الله قاضي خرم آبادي
خارج فقه و اصول
---
از سال 1359 تا 1388
2
سرپرست دانشگاه
دکتر رضا حسين گندمکار
---
دکتراي حقوق
از سال 1388تا 1389
3
رياست دانشگاه
آيت الله دکتر احمد بهشتي
خارج فقه و اصول
دکتراي فلسفه
از سال 1389تا اسفند 1391
4
رياست فعلي دانشگاه
دکتر عسگر ديرباز
خارج فقه و اصول
دکتراي فلسفه
از اسفند 1391

رديف
مسئوليت
نام و نام خانوادگي
تخصص در زمان مسئوليت
سال شروع و پايان مسئوليت
1
معاون اداري و مالي
آقاي نبي صادقي
حوزوي
 از سال   – تا سال
2
معاون اداري و مالي
آقاي حميد باقري
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
3
معاون اداري و مالي
آقاي عزيز الله فهيمي
فوق ليسانس حقوق
 از سال   – تا سال
4
معاون اداري و مالي
آقاي سيد حشمت الله احمد زاده
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال 1386
5
معاون اداري و مالي
آقاي محمد افضلي
دانشوري زبان انگليسي
از سال 1386– تا سال 1388
6
معاون اداري و مالي
آقاي امير افسر
دکتراي مديريت
از سال 1389
1
معاونت دانشجوي و فرهنگي
آقاي ابراهيم ايزدخواه
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
2
معاونت دانشجوي و فرهنگي
آقاي سيد محمد رضايي
فوق ليسانس رياضي
 از سال   – تا سال
3
معاونت دانشجوي و فرهنگي
آقاي سيد احمد رضا شاهرخي
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
4
معاونت دانشجوي و فرهنگي
آقاي هدايت الله سلطاني نژاد
فوق ليسانس حقوق
 از سال   – تا سال
5
معاونت دانشجوي و فرهنگي
آقاي حبيب الله دانش شهرکي
دکتراي فلسفه
 از سال   – تا سال 1389
1
معاونت دانشجوي
آقاي محمد حسن نادري
دکتراي رياضي
از سال 1390
1
معاونت فرهنگي و اجتماعي
آقاي سيد احمد رضا شاهرخي
دکتراي فلسفه و کلام
از سال 1390
1
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي  احمدوند
حوزوي
 از سال   – تا سال
2
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي سيد طه مرقاتي
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
3
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي محمد علي راغبي
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
4
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي شاه نظري
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
5
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي محمد تقي دياري
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
6
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي رضا حسين گندمکار
دکتراي حقوق
 از سال   – تا سال 1388
7
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي مصطفي فضائلي
دکتراي حقوق
 از سال  1389
1
معاونت پژوهشي و فناوري
مرحوم سيد احمد حسيني چاووشي
حوزوي
 از سال   – تا سال
2
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي عبد الله اميدي فرد
فقه و مباني حقوق اسلامي
 از سال   – تا سال
3
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي محسن جوادي
فلسفه
 از سال   – تا سال
4
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي محمود تقي زاده داوري
دکتراي فلسفه
 از سال   – تا سال 1388
5
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي سيد رضا مؤدب
دکتراي علوم قرآن و حديث
از سال 1389تا سال 1391
5
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي عسگر ديرباز
دکتراي فلسفه
سال 1391
5
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي سيد محمدجواد وزيري فرد
دکتراي علوم قرآن و حديث
از سال 1392

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 54279
Home | Back |
Guest (qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما