تازه ها و رویدادها
راهيابي 4 نفر از دانشجويان به مرحله ملي مسابقات قرآن
انتخاب اعضاي شوراي مركزي اتحاديه
جشنواره دانشجويي عهد در دانشگاه قم برگزار مي‌شود
کارگاه زندگي سالم به دور از اعتياد همراه با برنامه هاي متنوع و شاد