دانشکده الهيات و معارف اسلامي
پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397   12:26:37
 
صفحه اصلي ارتباط باما
يكشنبه 3 خرداد 1388

 

سوابق تحقيقاتي و پژوهشي ( 1387– 1375ش )
1. محقق گروه تنظيم متون درسي جامعه المصطفي العالميه ( 1387– 1380 )
2. کارشناس برنامه راديو معارف و راديو قم و راديو قرآن ( 1387 – 1380 )
3. سردبير پژوهش نامه قرآن و حديث ( 1383 )
4. سردبير فصلنامه علمي پژوهشي شيعه شناسي . (1387-1384)
5. داور ده ها متون قرآني و حديث دانشگاهي و حوزه اي . ( 1387 – 1380 )
6. برگزار کننده چندين کارگاه آموزشي دوره روش شناسي تفسير در دانشگاه هاي اراک ، بندر عباس ، مشهد ، بجنورد و ... ( 1385 -1382 )
7. راهنمايي و مشاوره و نظارت ده ها پايان نامه قرآني و حديثي دانشگاه قم و مرکز جهاني و شهيد محلاتي و اصول دين و ... ( 1387 -1375 )
8. ده ها سخنراني علمي در مراکز دانشگاه و حوزه در قم ، تهران ، تبريز ( 1387 – 1375 )
9. دبير علمي همايش سراسري انديشه هاي قرآني حضرت امام خميني ( 1384 )
سوابق مديريتي ( 1386 – 1375 )
1 .مدير کل تحصيلات تکميلي دانشگاه قم ( 1382 -1376 )
2. عضو شوراي دانشگاه قم ( 1387 – 1380 )
3. عضو شوراي آموزشي دانشگاه قم ( 1387 – 1376 )
4. عضو شوراي گزينش هيئت علمي دانشگاه قم (1387 – 1384)
5. عضو شوراي بورس دانشگاه قم ( 1387– 1380 )
6. . مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم. (1387 - 1386)
7. عضو هيئت اجرايي پذيرش هيئت علمي دانشگاه قم ( 1387 ) 
8. معاونت پژوهشي دانشگاه قم ( 1387 )
9. مدير گروه پژوهشي دين و محيط زيست پژوهشکده سبز دانشگاه قم ( 1384 )
10. عضو شوراي تحصيلات تکميلي گروه قرآن پژوهشي دانشگاه قم ( 1387 – 1376 )
11. عضو هيئت تحريريه مجله تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراء و فصلنامه علمي پژوهشي شيعه شناسي و مجله پژوهش نامه قرآن و حديث انجمن علوم قرآن و حديث ايران و مجله علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد (1387-1384 )
12. عضويت در شوراي علمي مرکز تخصصي تفسير قرآن حوزه علميه قم ( 1387 – 1381 )
13. عضويت در حلقه کارشناسي دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ( 1386 – 1382 )
14. عضو هيئت موسس و هيئت مديره ، انجمن قرآن پژوهشي حوزه علميه ( 1387 – 1382 )
15 . رئيس انجمن قرآن پژوهي حوزه علميه (1387 – 1385 )
16. عضو هيئت موسس و هيئت مديره مرکز تحقيقات قرآني المهدي – ( 1387-1384 )
17. مدير گروه علوم قرآني کتاب سال حوزه علميه قم ( سال هاي 1382 تا 1387 )
18­. عضو گروه علوم قرآن مدارس خارج از کشور . ( 1384 – 1381 )
19. عضو شوراي علمي مرکز تخصصي حديث حوزه علميه قم ( 1387 - 1384)
20. عضو شوراي علمي مرکز شيعه شناسي حضرت آيه الله مکارم شيرازي (1387 )
 
تعداد بازديد اين صفحه: 2396
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

Dr Sr.Moaddab
مجری سایت : شرکت سیگما