دانشکده الهيات و معارف اسلامي
يكشنبه 27 اسفند 1396   07:28:54
 
صفحه اصلي ارتباط باما
يكشنبه 3 خرداد 1388

کتابهاي دکتر سيد رضا مودب

رديف
نام کتاب
ناشر
سال انتشار
نوبت چاپ
1
مفردات قرآن
احسن الحديث
1378
اول
2
علم الحديث
احسن الحديث
1378
اول
3
علم الدرايه تطبيقي
جامعه المصطفي العالميه
1382
اول
4
درسنامه درايه الحديث (برگزيده کتاب سال حوزه )
جامعه المصطفي العالميه
1383
اول
5
علم الدرايه المقارن ( تعريب : انور الرصافي )
جامعه المصطفي العالميه
1384
اول
6
دروس في علم الدرايه (تعريب : قاسم البيضاني )
جامعه المصطفي العالميه
1384
اول
7
تاريخ حديث
جامعه المصطفي العالميه
1384
اول
8
اعجاز قرآن
جامعه المصطفي العالميه
1386
دوم
9
روشهاي تفسير قرآن ( ويرايش دوم )
دانشگاه قم
1386
سوم
10
نزول قرآن و روياي هفت حرف ( برگزيده کتاب سال حوزه)
دفتر تبليغات
1386
دوم
11
مباني تفسير (برگزيده نمايشگاه بين المللي تهران )
دانشگاه قم
1386
اول
12
تاريخ الحديث (تعريب : دکتر حيدري )
جامعه المصطفي العالميه
1387
اول
تعداد بازديد اين صفحه: 2718
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

Dr Sr.Moaddab
مجری سایت : شرکت سیگما