دانشکده فني و مهندسي
دوشنبه 3 مهر 1396   18:40:49
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پیوند های مرتبط
 

ن
ام و نام خانوادگي: خيراله رهسپار فرد
گروه آموزشي: مهندسي کامپيوتر
گرايش تخصصي: رياضي کاربردي – آناليز عددي 
مرتبه علمي: استاديار
سمت: عضو هيات علمي
آدرس پستي: قم، جاده قديم اصفهان، دانشگاه قم
پست الکترونيکي:rahseparfard@gmail.com & rahsepar@qom.ac.ir
منزل گاه الکترونيکي:  http://www.qom.ac.ir/profs/rahsepar
تلفن: 32103556
نمابر: 
 

سوابق تحصيلي:
دکتري تخصصي در زمينه رياضي کاربردي- آناليز عددي، دانشگاه دولتي ايروان (1390) 
کارشناسي ارشد در زمينه رياضي کاربردي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان (1381)
کارشناسي رياضي کاربردي، دانشگاه گيلان (1378)

سوابق تدريس:
 - آناليز عددي پيشرفته (کارشناسي ارشد)
- آناليز عددي 1و2
- رياضي عمومي 1و2و3
- رياضي مهندسي
- ساختمانهاي گسسته
- محاسبات عددي
- معادلات ديفرانسيل

 
سوابق پژوهشي: - براي مشاهده مقالات علمي لطفا به نسخه انگليسي مراجعه شود.
 

سوابق اجرايي: -  معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه قم  84-82
                      - معاون آموزشي- پژوهشي و تحصيلات تکميلي پرديس و مجازي دانشگاه قم از آذر92 
 

علائق و زمينه هاي پژوهشي:
آناليز عددي، درونيابي چند جمله ايهاي چند متغيره، معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي، جبر خطي عددي، نظريه تقريب، موجک، حل عددي انتگرالهاي چندگانه، رياضيات مالي
 

برنامه نيمسال اول 93-1392:
 
رياضي يک برادران و خواهران، معادلات ديفرانسيل برادران، محاسبات عددي برادران
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

پورتال دكتر خيراله رهسپارفرد - عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر دانشكده فني و مهندسي
مجری سایت : شرکت سیگما