سه‌شنبه 1 خرداد 1397   15:15:10
 
صفحه اصلي ارتباط باما

 

نام و نام خانوادگي: محمدكاظم مؤيدي

گروه آموزشي: مهندسي مكانيك

گرايش تخصصي: مكانيك سيالات و آيروديناميك                

مرتبه علمي: استاديار

سمت: عضو هيئت علمي

                       

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي در زمينة ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)

عنوان رساله دكتري
: شبيه‌سازي رتبه‌كاستة جريان ناپايا حول اجسام با هندسه دلخواه با استفاده از روش تجزية متعامد بهينه

زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه

 • مدل‌سازي رتبه‌كاستة سيستم‌هاي ديناميكي(كاربرد  در مسائل مربوط به جريان‌ سيالات، انتقال حرارت و كنترل جريان)
 • آيروديناميك و ديناميك سيالات محاسباتي
 • روش‌هاي يادگيري ماشين و هوش مصنوعي (كاربرد در مهندسي مكانيك و مكانيك محاسباتي)
 • آيرواكوستيك و انتقال حرارت محاسباتي
 • آيروديناميك بالگرد
 • مدل‌سازي آشفتگي
 • كنترل جريان سيال
 • تداخل سازه- سيال
 • جريان هاي مگنتوهيدروديناميكي (كاربرد در مباحث كنترل جريان و سيستم هاي پيشرانش)
 • ديناميك سيالات زيست محيطي
 • جريان سيال در محيط هاي متخلخل

 
راهنمايي پايان‌نامة دانشجويي

 • استاد مشاور پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك، ”طراحي بهينة ايرفويل با استفاده از روش رتبه‌كاستة تجزيه متعامد بهينه“، دانشكدة مهندسي هوافضا دانشگاه صنعتي شريف،91-1390.

 • استاد راهنماي همكار پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك، ”بازسازي و تحليل جريان حول اجسام با هندسه‌هاي پيچيده با استفاده از روش رتبه‌كاستة تجزيه متعامد بهينه“، گروه مهندسي هوافضا، دانشكدة علوم و فنون نوين دانشگاه تهران، 92-1391. 

 • استاد راهنماي همكار پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد مهندسي عمران گرايش سازه‌هاي هيدروليكي،شبيه‌سازي عددي ميدان جريان و انتقال آلاينده‌ها، مطالعة موردي كتابخانه مركزي دانشگاه قـم، گروه مهندسي عمران، دانشكدة مهندسي، دانشگاه قـم، 94-1393.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي، شبيه‌سازي عددي كنترل‌ لايه‌مرزي و مطالعه پيرامون اثرات آن بر افزايش نرخ انتقال حرارت، مطالعة موردي پرة توربين گاز، گروه مهندسي مكانيك، دانشكدة فني دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، 1395.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد مهندسي عمران گرايش سازه‌هاي هيدروليكي، شبيه ­سازي عددي جريان درون رودخانه ­هاي جنگلي و بررسي تغييرات ضريب زبري ، گروه مهندسي عمران، دانشكدة مهندسي، دانشگاه قـم، 95-1394

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي،شبيه سازي عددي جريان حول ساختمان هاي شهري و بررسي اثرات تغيير ارتفاع و چيدمان ساختمان ها بر فرآيند توزيع وانتشار آلاينده ها ، دانشكدة مهندسي مكانيك و هوافضا، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، 97- 1396.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي مهندسي مكانيك، ”شبيه سازي عددي جريان حول پشته هاي مواد اوليه و بررسي اثر تغيير شكل بر پديده بادبردگي “، گروه مهندسي مكانيك، دانشكدة فني دانشگاه قم، 1393.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي مهندسي مكانيك، ”شبيه سازي عددي جريان سيال غيرنيوتني و مطالعه پيرامون اثرات تغيير ساختار هندسي بر ويژگي هاي جريان“، گروه مهندسي مكانيك، دانشكدة فني دانشگاه قم، 1393.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي مهندسي مكانيك، ”شبيه سازي عددي پديدة گرمايش آيروديناميكي حول محمولة بازگشت و بررسي اثر جنس عايق بر ميزان انتقال حرارت به جسم“، گروه مهندسي مكانيك، دانشكدة فني دانشگاه قم، 1393.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي‌،شبيه‌سازي عددي جريان گذرش روي صفحة تخت با استفاده از مدلk-ω-γ-Reθ  ، گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه قـم، 1394.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي‌،شبيه‌سازي جريان پاشش ثانويه درون نازل و بررسي اثرات آن بر ميزان توليد نيروي پيشران، گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه قـم، 1394.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي‌، شبيه‌سازي جريان حول توربين باد و مطالعه پيرامون اثر تغييرات زاويه توربين بر راندمان آن، گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه قـم، 1394.


عناوين و افتخارات

دانش‌آموختة ممتاز مقطع دكتري، دانشگاه صنعتي شريف، سال 1388

پژوهشگر برتر دانشگاه قم در سال 1391
برگزيده همايش صنعت تاسيسات مكانيك استان قم در بخش علمي و دانشگاهي، 1393

دريافت لوح تقدير به عنوان داور برگزيده نشريه عملي پژوهشي مهندسي مكانيك اميركبير، 1395

عضويت در انجمن‌هاي علمي و دانشگاهيعضو اصلي انجمن مهندسان مكانيك ايران (ISME)

عضو
وابستة انجمن هوافضاي ايران (IAS)


عضو انجمن هليكوپترآمريكا(AHS)

عضو وابستة انجمن انرژي خورشيدي ايران (IRSIS)

عضو پيوستة انجمن فيزيك ايران (PSI)

عضو وابستة انجمن آكوستيك و ارتعاشات ايران (ISAV)

عضو انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتي شريفرايانامه

 mk[dot]moayyedi[at]qom[dot]ac[dot]ir

moayyedi[at]alum[dot]sharif[dot]edu

صفحه شخصي:


www.qom.ac.ir/profs/moayyedi
alum.sharif.edu/moayyedi
صفحه اصلي | نقشه سايت | ارتباط با ما

کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به دانشگاه قم مي باشد.     Copyright  © 2012 Qom.ac.ir All rights reserved
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

دكتر محمد كاظم مؤيدي - عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك دانشكده فني و مهندسي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما