دانشکده فني و مهندسي
چهارشنبه 29 شهريور 1396   02:58:42
 
صفحه اصلي ارتباط باما
سایر اطلاعات
مهديه حاجي رحيمي
پیوند های مرتبط

 

نام و نام خانوادگي: مهديه حاجي رحيمي
گروه آموزشي: کامپيوتر
گرايش تخصصي: مهندسي برق
مرتبه علمي:
سمت: معاون گروه
آدرس پستي:
پست الکترونيکي:
وب سايت:
تلفن: (داخلي )  2853311
فکس: 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

پورتال استاد مهديه حاج رحيمي - عضو هيئت علمي گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما