دانشكده علوم پايه
شنبه 4 فروردين 1397   11:08:20
 
صفحه اصلي ارتباط باما

 

نام و نام خانوادگي:  محمد رضا مظفري
گروه آموزشي: فيزيک
گرايش تخصصي:  فيزيک ماده‌ چگال نرم
مرتبه علمي:  استاديار
آدرس پستي: قم، جاده قديم اصفهان، دانشگاه قم
پست الکترونيکي:       m.mozaffari@qom.ac.ir  
منزل گاه الکترونيکي: http://www.alum.sharif.ir/~reza_mozaffari
تلفن: 
نمابر: 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال دكتر محمد رضا مظفري - عضو هيأت علمي گروه فيزيك - دانشكده علوم پايه
مجری سایت : شرکت سیگما